7η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Οκτωβρίου2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 99,24786 στρ στην ΤΚ Μικρόπολης

  2. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 99,58288 στρ στην ΤΚ Μικρόπολης

  3. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,64368 στρ στην ΤΚ Μικρόπολης

  4. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,86461 στρ στην ΤΚ Μικρόπολης

  5. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 95,63136 στρ στην ΤΚ Μικρόπολης

  6. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 81,92288 στρ στην ΤΚ Κοκκινογείων

  7. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,044 στρ στην ΤΚ Πύργων

  8. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 91,10017 στρ στην ΤΚ Πύργων

  9. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 72,80864 στρ στην ΤΚ Πύργων

  10. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 98,3425 στρ στην ΤΚ Πύργων

  11. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 99,93505 στρ στη ΔΚ Προσοτσάνης

  12. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 99,98674 στρ στη ΔΚ Προσοτσάνης

  13. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 71,39812στρ στην ΤΚ Πετρούσας

  14. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 79,84084στρ στην ΤΚ Πετρούσας

  15. Εισήγηση για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 95,67233στρ στην ΤΚ Πετρούσας

  16. Εισήγηση για απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 99,97381στρ στην ΤΚ Πετρούσας

  17. Εισήγηση για παράταση μίσθωσης λατομείου μαρμάρων έκτ. 57,301 στρ στην ΤΚ Κοκκινογείων

{tab=Αρχεία}

Δείτε το έγγραφο σε pdf

{/tabs}

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr