3η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 11 του μηνός Απριλίου  2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1) Εισήγηση στο ΔΣ για ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

2) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου κατ/τος στην Τ.Κ. Πετρούσας

 

 

3) Εισήγηση στο ΔΣ σχετικά με την υλοτομία δένδρων κατά μήκος του οδικού δικτύου Προσοτσάνης –Καλλιθέας

 

 

4) Εισήγηση στο ΔΣ σχετικά με το αίτημα δημότη για κοπή επικίνδυνων δένδρων που βρίσκονται στο δημοτικό πάρκο «Μ.Αλέξανδρος» της ΔΚ Προσοτσάνης

 

 

5) Εισήγηση στο ΔΣ σχετικά με την κοπή επικίνδυνων δένδρων που βρίσκονται στο δημοτικό σχολείο της ΤΚ Αργυρούπολης

 

 

6) Εισήγηση για ερευνητικές εργασίες σε δημόσια λατομική έκταση 47,81347 στρ της ΤΚ Πύργων

 

 

7) Εισήγηση για απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 20,27785 στρ της ΤΚ Πύργων

 

 

8) Εισήγηση για απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 67,08106 στρ της ΤΚ Πύργων

 

 

9) Εισήγηση για απευθείας μίσθωση δημόσιας λατομικής έκτασης 24,46508 στρ της ΤΚ Πύργων

 

 

10) Εισήγηση για 15ετή παράταση μίσθωσης λατομείου μαρμάρου 55,215 στρ της ΤΚ Πύργων

 

 

11) Εισήγηση για 15ετή παράταση μίσθωσης λατομείου μαρμάρου 77,505 στρ της ΤΚ Πύργων

 

12) Εισήγηση για απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου κτιρίου στο ΟΤ 47 της ΔΚ Προσοτσάνης

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr