2η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 13 του μηνός Μαρτίου  2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
 
1) Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3852/10

 

2) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου κατ/τος στην Τ.Κ.Χαριτωμένης

 

3) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου κατ/τος στην Τ.Κ.Καλλιθέας

 

4) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου κατ/τος στην Τ.Κ.Μικρόπολης

 

5) Εισήγηση στο ΔΣ για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 49,98579 στρ στην ΤΚ Πετρούσας

 

6) Εισήγηση στο ΔΣ για έρευνα δημόσιας λατομικής έκτασης 38,92427 στρ στην ΔΚ Προσοτσάνης

 

7) Εισήγηση στο ΔΣ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη ΔΚ Προσοτσάνης

 

{tab=Αρχεία}

2η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2017

{/tabs}

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr