11η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2015

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17 του μηνός Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ. Κίτσινου Χριστοδούλου στην ΤΚ Μαυρολεύκης

  2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου του καταστήματος της

κ. Οξούζογλου Μυροφόρας στην ΤΚ Αργυρούπολης

  1. Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για συναίνεση ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 98,98499 στρ στη θέση «Λίασμα» ΤΚ Πετρούσας»

  2. Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για συναίνεση ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,969 στρ στη θέση «Λίασμα» ΤΚ Πετρούσας»

  3. Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για συναίνεση ερευνητικών εργασιών σε δημόσια λατομική έκταση 99,03706 στρ στη θέση «Λίασμα» ΤΚ Πετρούσας»


 

{tab=Αρχεία}

Δείτε το έγγραφο σε pdf

{/tabs}


Εκτύπωση   Email