3η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                                              
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                            

Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15                                        
66200 Προσοτσάνη                                                        
Τηλέφωνα:2522 350130                               
FAX: 2522 350191                                                          

                                                   

                                                   ΠΡΟΣ:Τους κ.κ
1)Βόσκου-Βλάχου Ιορδάνα 
 2)Γαραμπέρα Παντελή
3)Παυλίδη Πέτρο
4)Τσακμακιδη Κοσμά
5)Αναστασιάδη Ηλία
6)Γεωργιάδη Γεώργιο

                                                                     τακτικά μέλη ΕΠΖ

                  

(Σε περίπτωση κωλύματος προκειμένου να παρευρεθείτε στην παρούσα συνεδρίαση,

παρακαλείσθε να ενημερώσετε  τους αναπληρωτές σας)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 πμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου για το κατάστημα της κ.Κουγιουμτζή Ειρήνης στην ΤΚ Πετρούσας

  2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου για το κατάστημα του κ.Παπάζογλου Χρήστου στην ΤΚ Χαριτωμένης

  3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου για το κατάστημα της κ.Συργιάννη Τέουτα στην ΤΚ Κοκκινογείων

  4. Εισήγηση για μίσθωση τμήματος 5.000 τμ από το αριθ. 502Β αγροτεμάχιο ΤΚ Μαυρολεύκης

  5. Εισήγηση για τοποθέτηση πλαισίων ανακοινώσεων σε κεντρικά σημεία της ΔΚ Προσοτσάνης.

  6. Εισήγηση για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και καθορισμός όρων δόμησης για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην ΤΚ Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης.

 

 

 Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ

 

                                                                   ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΣΣΕΛΗΣ