2η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                                              
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                            

Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15                                        
66200 Προσοτσάνη                                                        
Τηλέφωνα:2522 350130                               
FAX: 25220 23333                                                          

                                                   

                                                   ΠΡΟΣ:Τους κ.κ
1)Βόσκου-Βλάχου Ιορδάνα 
 2)Γαραμπέρα Παντελή
3)Παυλίδη Πέτρο
4)Τσακμακιδη Κοσμά
5)Αναστασιάδη Ηλία
6)Γεωργιάδη Γεώργιο

                                                                     τακτικά μέλη ΕΠΖ

                  

(Σε περίπτωση κωλύματος προκειμένου να παρευρεθείτε στην παρούσα συνεδρίαση,

παρακαλείσθε να ενημερώσετε  τους αναπληρωτές σας)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 πμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου για το κατάστημα του κ.Σίδου Στέργιου στην ΤΚ Καλής Βρύσης
ΘΕΜΑ 2ο Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου για το κατάστημα της κ.Σούπλακ Ντανούτα-Μαρζένα στην ΤΚ Καλλιθέας
ΘΕΜΑ 3ο Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου για το κατάστημα του κ.Χατζόγλου Παναγιώτη στην ΤΚ Μικρόπολης
ΘΕΜΑ 4ο Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής με παράταση ωραρίου για το κατάστημα της κ.Γιαννίκη Δήμητρας στην ΤΚ Πετρούσας
ΘΕΜΑ 5ο Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για την απευθείας μίσθωση δημοσίου λατομείου μαρμάρου 49,9565214 στρ στη θέση «Καλλίπολη» της ΤΚ Μικρόπολης»
ΘΕΜΑ 6ο Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για την έρευνα-μίσθωση δημοσίου λατομείου μαρμάρου 99,1138422 στρ στη θέση «Καλλίπολη» της ΤΚ Μικρόπολης»
ΘΕΜΑ 7ο Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για την έρευνα-μίσθωση δημοσίου λατομείου μαρμάρων 99,7063937 στρ στη θέση «Χελώνα» της ΤΚ Καλής Βρύσης»
ΘΕΜΑ 8ο Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για την έρευνα-μίσθωση δημοσίων λατομείων μαρμάρων 49,912983 στρ στη θέση «Χελώνα» της ΤΚ Καλής Βρύσης»
ΘΕΜΑ 9ο Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για την έρευνα-μίσθωση δημοσίων λατομείων μαρμάρων 49,8368012 στρ στη θέση «Χελώνα» της ΤΚ Καλής Βρύσης»
ΘΕΜΑ 10ο Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για την χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο έκτασης 9.957,774 στρ. της περιφέρειας των Δήμων Κ. Νευροκοπίου και Προσοτσάνης.
ΘΕΜΑ 11ο Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για την χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο έκτασης 9.957,785 στρ. της περιφέρειας των Δήμων Κ.Νευροκοπίου και Προσοτσάνης.

 

 

 Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ

 

                                                                   ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΣΣΕΛΗΣ