11η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                                              
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                            

Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15                                        
66200 Προσοτσάνη                                                        
Τηλέφωνα:2522 350130                               
FAX: 25220 23333                                                          

                                                   

                                                   ΠΡΟΣ:Τους κ.κ
1)Βόσκου-Βλάχου Ιορδάνα 
 2)Γαραμπέρα Παντελή
3)Παυλίδη Πέτρο
4)Τσακμακιδη Κοσμά
5)Αναστασιάδη Ηλία
6)Γεωργιάδη Γεώργιο

                                                                     τακτικά μέλη ΕΠΖ

                  

(Σε περίπτωση κωλύματος προκειμένου να παρευρεθείτε στην παρούσα συνεδρίαση,

παρακαλείσθε να ενημερώσετε  τους αναπληρωτές σας)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2014,  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9:00 πμ,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο  Εισήγηση στο ΔΣ για έγκριση  Κανονισμών Λειτουργίας  Λαικών Αγορών του Δήμου Προσοτσάνης

ΘΕΜΑ 2ο  Εισήγηση στο ΔΣ για μίσθωση έκτασης 3.798,41 τμ από το αριθ.510β δημοτικό ακίνητο ΤΚ Μαυρολεύκης

ΘΕΜΑ 3ο  Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ.Καλτσάμη Ελένης στην ΤΚ Πύργων

ΘΕΜΑ 4Ο:  Χορήγηση  άδειας Υπηρεσιών Διαδικτύου για το κατάστημα του κ.Τάνιου Γεωργίου στη ΤΚ Καλής Βρύσης

ΘΕΜΑ 5ο  Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα του κ.Αλεξανδρίδη Χαραλάμπου στην ΤΚ Σιταγρών

ΘΕΜΑ 6ο  Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα του κ.Τσιάντα Λεωνίδα  στην ΤΚ Πετρούσας, για το έτος 2015

 Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ

 

                                                                   ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΣΣΕΛΗΣ