4η Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                                              
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                            

Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15                                        
66200 Προσοτσάνη                                                        
Τηλέφωνα:2522 350130                               
FAX: 2522 350191                                                          

                                                   

                                                   ΠΡΟΣ:Τους κ.κ
1)Βόσκου-Βλάχου Ιορδάνα 
 2)Γαραμπέρα Παντελή
3)Παυλίδη Πέτρο
4)Τσακμακιδη Κοσμά
5)Αναστασιάδη Ηλία
6)Γεωργιάδη Γεώργιο

                                                                     τακτικά μέλη ΕΠΖ

                  

(Σε περίπτωση κωλύματος προκειμένου να παρευρεθείτε στην παρούσα συνεδρίαση,

παρακαλείσθε να ενημερώσετε  τους αναπληρωτές σας)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 πμ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για ερευνητικές εργασίες σε δημόσιο λατομικό χώρο 73,63023 στρ στη θέση «Μπουρό Ρέμα» της ΤΚ Πετρούσας»

  2. Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για ερευνητικές εργασίες σε δημόσιο λατομικό χώρο 73,63081 στρ στη θέση «Μπουρό Ρέμα» της ΤΚ Πετρούσας»

  3. Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για ερευνητικές εργασίες σε δημόσιο λατομικό χώρο 73,63066 στρ στη θέση «Μπουρό Ρέμα» της ΤΚ Πετρούσας»

  4. Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για ερευνητικές εργασίες σε δημόσιο λατομικό χώρο 16,23498 στρ στη περιοχή «Μπουρόρεμα» της ΤΚ Πύργων»

  5. Εισήγηση για «Παροχή πληροφοριών για ερευνητικές εργασίες σε δημόσιο λατομικό χώρο 67,08106 στρ στη περιοχή «Μπουρόρεμα» της ΤΚ Πύργων»

  6. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ.Μινασίαν Αναχίτ στην ΤΚ Φωτολίβους

  7. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ.Ρουμελιώτη Χρήστου στην ΤΚ Φωτολίβους

  8. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ.Παπαδόπουλου Παναγιώτη στην ΤΚ Φωτολίβους

  9. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του κ.Αντωνίου Αντώνιου στην ΤΚ Φωτολίβους

 

 

 Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ

 

                                                                   ΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΥΣΣΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr