37η Πανελλήνια Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών - Συνέντευξη τύπου

10469204 371904996348331 3098390141511406361 n

 

Η Πανελλήνια Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετικό σημείο της Ελλάδος, φέτος όπως και το 2015 επιλέχτηκε η λίμνη Κοκκινογείων, του Δήμου Προσοτσάνης. Η 37η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί από τις 23 Μαΐου έως 28 Μαΐου και αναμένετε να επισκεφτούν το Δήμο Προσοτσάνης χιλιάδες μοτοσυκλετιστές από όλη την Ελλάδα.

 

Η ΠΣΜ δημιουργήθηκε πριν από 36 χρόνια από τη ΛΕΜΟΤ και συνεχίζεται να διοργανώνεται από την ΜΟΤΟΕ. Είναι ο πολυπληθέστερος και μακροβιότερος συλλογικός θεσμός των μοτοσυκλετιστών με σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων των μοτοσυκλετιστών, τη γνωριμία και την ανταλλαγή απόψεων, την προώθηση του υγιούς μοτοσυκλετισμού.

 

Στο πλαίσιο της 37ης Πανελλήνιας Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Προσοτσάνης τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι, συνέντευξη τύπου από τους συνδιοργανωτές της εκδήλωσης με σκοπό την ενημέρωση και παρουσίαση της 37ης Πανελλήνιας Συγκέντρωσης Μοτοσυκλετιστών.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Προσοτσάνης

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 15/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης στην 1η / 29-01-2018 τακτική συνεδρίαση του, έλαβε την υπ΄αριθμ. 15/2018 απόφαση του με θέμα «Λήψη κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Προσοτσάνης».

Με την εν λόγω κανονιστική απόφαση το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω :

Την έκδοση της πιο κάτω Κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακής ρύθμισης στην Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης, όπως την εισηγήθηκε στο Δ.Σ. η ΕΠΖ με την η υπ΄αριθμ. 6/2018 ομόφωνη απόφαση της και η Δημοτική Κοινότητα Προσοτσάνης με την υπ΄αριθμ. 8/2018 ομόφωνη απόφαση της:

Αναλυτικότερα :

  • Μονοδρομείται η οδός «29ης Σεπτεμβρίου 1941» της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης με κίνηση από την Δύση προς την Ανατολή (προς την Πλατεία). Η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση (μονοδρόμηση) απαιτείται προκειμένου στην συνέχεια να παραχωρηθεί θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ στον κ. Γκάνα.

  • Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την έγκριση της, τη δημοσίευση στον Τύπο και την τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της Τ.Υ. του Δήμου.

  • Η δαπάνη που τυχόν προκαλείται με την κανονιστική απόφαση θα βαρύνει ως προς τα υλικά σήμανσης τον Κ.Α. 30/7135.02 «Προμήθεια Πινακίδων» του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2018 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 1.500,00€.

  • Η παρούσα απόφαση μετά την έγκριση της θα κοινοποιηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Προσοτσάνης.

Η κανονιστική αυτή απόφαση εκδίδεται και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006).

 

Λήψη κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Προσοτσάνης

 

Υποστήριξη Καμπάνιας με Τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ

thyreos
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (ΠΟΠΣΜ) σε συνεργασία με τις Παμμακεδονικές Ενώσεις του Εξωτερικού και με την υποστήριξη πολλών οργανώσεων εντός Ελλάδος ξεκίνησε καμπάνια ευαισθητοποίησης των πολιτών στο θέμα της ονομασίας του κρατιδίου των Σκοπίων, το οποίο αναμένεται να λυθεί οριστικά στο άμεσο μέλλον (όπως διαβεβαιώνει ο ΥΠΕΞ κ.Ν.Κοτζιάς).

ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ     

                             
                                                       
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις αρ.285/2015 και 281/2016 αποφάσεις του, το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, καθορίζoνται οι δικαιούχοι του μειωμένου τιμολογίου ΥΔΡΕΥΣΗΣ  (έκπτωση 50% στην κατανάλωση του οικιακού υδρομέτρου ) και τα κριτήρια που θα πρέπει να διέπουν τον κάθε δικαιούχο, χωρίς αναδρομική ισχύ .
Ως ΝΕΟΙ δικαιούχοι , θεωρούνται όποιοι εντάσονται σε κάποια από τις πιο κάτω κατηγορίες  και δεν έχουν υποβάλει έως σήμερα τα σχετικά , προκειμένου να λάβουν το δικαίωμα μείωσης .
Για την υπαγωγή τους στο μειωμένο τιμολόγιο έτους 2018, οι ΝΕΟΙ δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά που ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. ,     από ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.
Αιτήσεις πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται αποδεκτές .

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ της έκπτωσης ορίζονται
    1. Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας (ΑΠΟΡΟΙ)
    2. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)  -- Άτομα με αναπηρία  80% και άνω
    3. Πολύτεκνοι και έχοντες την ιδιότητα πολυτέκνου
    4. Τρίτεκνες οικογένειες
    5. Μονογονεικές οικογένειες

 

Β. Πεδίο εφαρμογής ορίζεται η μείωση κατά 50% στην κατανάλωση του υδρομέτρου αποκλειστικά και μόνο της μόνιμης κατοικίας.


Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (ΑΠΟΡΟΙ)

Άποροι θεωρούνται τα άτομα που βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Οι προϋποθέσεις είναι:
Οικογενειακή κατάσταση - Ετήσιο Εισόδημα

Μεμονωμένο άτομο 2.400 €
Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600 €
Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 4.200 €
Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 4.800 €
Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 5.400 €
Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 6.000 €

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου .
2. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (δίδεται από την υπηρεσία)
3. Έντυπο Ε9 περιουσιακής κατάστασης.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας.
6. Αριθμός υδρομέτρου κύριας κατοικίας

 

2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) –ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 80% & ΑΝΩ

Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια. Άτομα με μόνιμη ανικανότητα είναι οι κινητικοί ανάπηροι, οι τυφλοί, οι κωφοί, όσοι έχουν δυσκολία στην αντίληψη, την επικοινωνία και την προσαρμογή και οι ασθενείς από επιληψία, ανεπάρκεια νεφρού, καρδιοπάθειες κλπ., και γενικά οποιαδήποτε ασθένεια με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω με απόφαση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Προϋποθέσεις:
• Το ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα να είναι μικρότερο των 12.000 €. Προσαυξανόμενο κατά 2.000,- € για κάθε παιδί.
• Ο δικαιούχος να είναι μόνιμος κάτοικος δήμου Προσοτσάνης ή δημότης με κύρια κατοικία στο δήμο Προσοτσάνης ( πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας ) .

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΑ ΤΕΚΝΑ :
• Ισχύουν τα ανωτέρω καθώς και :
• Να είναι άγαμα
• Να μην εργάζονται
• Να μην νοσηλεύονται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.
Η απαλλαγή ή η μείωση θα ισχύει για όσο διάστημα το τέκνο ή τα τέκνα βρίσκονται στη ζωή.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του κατοίκου -δικαιούχου.
2. Απόφαση του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) που θα βεβαιώνεται το ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. Εάν ο δικαιούχος είναι ολικά τυφλός μπορεί να προσκομίσει και βεβαίωση ότι είναι γραμμένος στα γενικότερα μητρώα τυφλών που τηρούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
3. Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντιγράφου –πρόσφατης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος. Αν πρόκειται για προστατευόμενα μέλη του αιτούντος, Φορολογική Δήλωση που θα αποδεικνύει ότι αυτά συνοικούν μαζί του και τον βαρύνουν οικονομικά.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (δίδεται από την υπηρεσία).
6. Αριθμός υδρομέτρου κύριας κατοικίας.

 

3. ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ

Προϋποθέσεις:
• Το ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα να είναι μικρότερο των 25.000 € , το οποίο  προσαυξάνεται κατά 3.000 € για κάθε παιδί πέραν του τέταρτου.
• Ο δικαιούχος να είναι μόνιμος κάτοικος δήμου Προσοτσάνης ή δημότης με κύρια κατοικία στο δήμο Προσοτσάνης ( πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας ) .

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του κατοίκου – δικαιούχου.
2. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας.
3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (δίδεται από την υπηρεσία).
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Αριθμός υδρομέτρου κυρίας κατοικίας
6. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας

4. ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Προϋποθέσεις:
• Το ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα να είναι μικρότερο των 20.000 € .
• Ο δικαιούχος να είναι μόνιμος κάτοικος δήμου Προσοτσάνης ή δημότης με κύρια κατοικία στο δήμο Προσοτσάνης ( πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας )

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του κατοίκου – δικαιούχου.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο.
3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου  (δίδεται από την υπηρεσία).
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Αριθμός υδρομέτρου κυρίας κατοικίας
6. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας

 

5. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Προϋποθέσεις:
• Το ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα να είναι μικρότερο των 10.000 € , το οποίο  προσαυξάνεται κατά 2.000 € για κάθε παιδί πέραν του ΠΡΏΤΟΥ τέκνου.
• Ο δικαιούχος να είναι μόνιμος κάτοικος δήμου Προσοτσάνης ή δημότης με κύρια κατοικία στο δήμο Προσοτσάνης ( πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας )

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του κατοίκου – δικαιούχου.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο
3. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου  (δίδεται από την υπηρεσία).
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Αριθμός υδρομέτρου κυρίας κατοικίας
6. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση κάθε εργάσιμη ημέρα στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου , Τμήμα Εσόδων , στα τηλέφωνα 2522 350163 – 2522 350161. Επαναλαμβάνουμε ότι αιτήσεις-δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 στο Δήμο Προσοτσάνης .

Οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα προσόντα και μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.)

thyreos

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

Την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τεύχος Β')

 

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της αναθέτουσας αρχής δηλώνω υπεύθυνα ότι οι υπάλληλοι που διαθέτουν τα προσόντα και μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τεύχος Β') είναι:

 

Επώνυμο

Όνομα

Ειδικότητα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

FANTAROIPAR 474x405

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Νομού Δράμας Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2119/1993 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων»

Προσκαλεί

Όλους του Άρρενες Δημότες που γεννήθηκαν το έτος 2002 και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου μας, να υποβάλλουν μέχρι 30/03/2017 στον Δήμο (Γραφείο Δημοτολογίου) υπεύθυνη δήλωση με τα παρακάτω στοιχεία, προκειμένου να συνταχθούν οι Στρατολογικοί πίνακες κλάσεως 2023.

Να δηλώσουν:

α) Το επάγγελμα του στρατευσίμου (δηλαδή του αγοριού)

β)Τις γραμματικές γνώσεις του (τελευταία τάξη από την οποία έχει προαχθεί).

γ)Την διεύθυνση κατοικίας του (Πόλη ή Χωριό, οδός, αριθμός, Ταχ. Κώδικας, αριθμός τηλεφώνου).

Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να σταλούν και μέσω Τηλεφώνου 2522350143 ή FAX (2522023322 ).

 

4. Σχολεία του Δήμου

Διανεμήθηκαν γεύματα αγάπης στις Τ.Κ Φωτολίβους και Μαυρολεύκης

fotolivos geumata

Γεύματα αγάπης διανεμήθηκαν την Παρασκευή το πρωί, 29 Δεκεμβρίου 2017, σε οικονομικά αδύναμες και πολύτεκνες οικογένειες των Τ.Κ Φωτολίβους και Μαυρολεύκης, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Αγωγός Αλληλεγγύης» της «Bonatti J&P ΑVAX», κατασκευάστριας εταιρείας του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑP, σε συνεργασία με το Δήμο Προσοτσάνης.

Κατά την παραλαβή των γευμάτων παρευρέθηκαν εκ μέρους της Εταιρείας ο κ. Κλεόβουλος Θεοτόκης, Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της «Bonatti J&P AVAX», από τον Δήμο Προσοτσάνης ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος. Στην διανομή βοήθησε και η Εκκλησία.

Παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων από τη Δημοτική Χορωδία Φωτολίβους

20171220 105606

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης είχε τη χαρά να υποδεχθεί τη Δημοτική Χορωδία Φωτολίβους και να απολαύσει παραδοσιακά κάλαντα των Χριστουγέννων.

Χριστουγεννιάτικη γιορτή Παιδικού Σταθμού Φωτολίβους

20171221 094925

 

Τα παιδιά υποδέχονται τα Χριστούγεννα και αποχαιρετούν τον παλιό χρόνο, τις δασκάλες και το σχολείο για λίγες μέρες μέσα από μια όμορφη γιορτή αφιερωμένη σε όσους αγαπούν τα Χριστούγεννα...!

Στολισμός από τις δομές Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Δημαρχείο Προσοτσάνης

 

005Σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και χαράς υποδέχθηκε και φέτος το Δημαρχείο Προσοτσάνης τους οικότροφους και την επιστημονική ομάδα της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. Ν. Δράμας.

Ο Δήμαρχος κ. Άγγελος Λύσσελης καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους εκλεκτούς επισκέπτες, για την ανταπόκριση τους στο κάλεσμα της τοπικής αρχής, που ως σκοπό είχε το στολισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και τη μετάδοση του πνεύματος των Χριστουγέννων. 

Αποστολή του Δήμου Προσοτσάνης στο Chepelare Βουλγαρίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

IMG 3223

 

Η Ομάδα Έργου του Δήμου Προσοτσάνης, με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the development of cultural and natural sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr - INTEGRA_TOUR" - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» (INTERREG V-A GREECE - BULGARIA 2014-2020) την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποίησε διασυνοριακή επίσκεψη και ώρα 12:00 βρέθηκε στο Δημαρχείο Chepelare Βουλγαρίας, με υπεύθυνο εκπρόσωπο και συντονιστή τον Δήμαρχο Προσοτσάνης κ. Λύσσελη Άγγελο.

Στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου της Κοινότητας Σιταγρών από μαθητές

001

Επίσκεψη  τάξεων τετάρτης και πέμπτης του Δημοτικού σχολείου Αργυρούπολης - Σιταγρών στην κοινότητα Σιταγρών με σκοπό τον στολισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Η πρόεδρος ευχαριστεί θερμά την διευθύντρια κ. Βασιλική Τζελέπη και τους μαθητές του σχολείου και εύχεται καλές γιορτές!

Σχεδιαζόμενη Απόπειρα Επιμόλυνσης Τροφίμων

efet201217

Ο Ε.Φ.Ε.Τ., μετά από σχετική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία για επαπειλούμενη επιμόλυνση τροφίμων, συνδράμει ενεργά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το ημερολόγιο του ΚΕΠΑΑΜ για το 2018

KEPAAM2018

Το Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας εκδίδει για το έτος 2018 και για 9η συνεχή χρονιά ημερολόγιο, που το αφιερώνει «στους μουσικούς της αρχέγονης και μακραίωνης κληρονομιάς μας», σ’ αυτούς που με τον τρόπο τους ο καθένας ξεχωριστά συνέβαλαν στη διαμόρφωση της μουσικής μας ιστορίας.

Συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων. Διαδικασία εγγραφής στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ.

farmakaΘΕΜΑ: Συνταγή χρήσης γεωργικών φαρµάκων. Διαδικασία εγγραφής στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ.

ΣΧΕΤ.: α) Το µε αρ. 15323/1Ο-08-2017 έγγραφό µας προς Φυτοφαρµακεία και Συνταγογράφους.
β) Το µε αρ. 15852/17-08-2017 έγγραφό µας προς τους Καλλιεργητές Δράµας.
γ) Το µε αρ. 17341/13-09-2017 έγγραφό µας προς Φυτοφαρµακεία και Συνταγογράφους.
δ) Το µε αρ. 17935/22-09-2017 έγγραφό µας προς τους Καλλιεργητές Δράµας.

Με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δράμας ενημέρωσε τους καλλιεργητές, τους υπευθύνους των καταστη μάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων
και τους συνταγογράφους για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης συνταγής χρήσης και τις σχετικές διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ότι:

Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων εκδίδεται προς πρόσωπα που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσης ορθής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, ή είναι κάτοχοι σχετικού τίτλου σπουδών. Στην περίπτωση που κάποιος καλλιεργητής δεν απέκτησε ακόμη το πιστοποιητικό, αυτός μπορεί να αγοράσει γεωργικά φάρμακα μόνον εφόσον δηλωθεί στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ. από κάποιον άλλο ήδη κάτοχο του πιστοποιητικού, ή κάτοχο τίτλου σπουδών, ότι αναλαμβάνει εκείνος για λογαριασμό του την ευθύνη εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων.

Στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο της Υπηρεσίας μας περιγράφεται λεπτομερώς, βήμα-προς-βήμα, η συγκεκριμένη διαδικασία δήλωσης ανάληψης της ευθύνης για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για λογαριασμό άλλων καλλιεργητών μη κατόχων του πιστοποιητικού χρήσης γ. φαρμάκων.


Εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Προσοτσάνης «Ο Μέγας Αλέξανδρος»

megasaleksandros

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Προσοτσάνης «Ο Μέγας Αλέξανδρος» την 03/12/2017, εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο καταρτίστηκε σε Σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

Αχιλλέας Βασιλειάδης (Τραγουδιστής)

vasileiadisΓεννήθηκε 18 Μαρτίου 1952 και μεγάλωσε στην Αργυρούπολη Δράμας από γονείς δεύτερης γενιάς πρόσφυγες του Πόντου.

Συγχαρητήρια Δήμαρχου στον Ιερέα Βαμβακίδη Γεώργιο

 

ieros naos grammenis

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Άγγελος Λύσσελης εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στον Αιδεσιμολογιότατο Ιερέα της Ενορίας Γεννήσεως της Θεοτόκου στη Γραμμένη κ. Βαμβακίδη Γεώργιο, για την μεγάλη του επιτυχία να εκλεγεί πρώτος στην πανελλήνια ψηφοφορία για τη ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Κληρικών Ελλάδος.

 

 

Η επιτυχία αυτή του αγαπητού μας Παπα-Γιώργη έρχεται ως επιστέγασμα της ακούραστης προσπάθειάς του, όχι, μόνο για τα μέλη της Ενορίας του στη Γραμμένη και όλων όσων έχουν την ανάγκη της Πνευματικής του Καθοδήγησης, αλλά και όλων των συναδέλφων του κληρικών της χώρας μας.

 

 

Θερμά Συγχαρητήρια!

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr