Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Αγγίτη έως 30 Μαΐου 2020 λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων

ΘΕΜΑ: "Απαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στα εσωτερικά νερά (ποταμοί, παραπόταμοι, χείμαρροι, ρυάκια και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς) της Π.Ε. Δράμας (Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης) λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων"

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/70 (ΦΕΚ 27Α) "Αλιευτικός Κώδικας" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Ν. 1740/87, ΦΕΚ 221Α και Ν. 2040/92, ΦΕΚ 70Α).

  2. Την παρ. Β2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 142/71 (ΦΕΚ 49Α) "Περί αλιείας υδροβίων ζώων λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών».

Εκτέλεση εργασιών στην Εθνική Οδό από Διασταύρωση ΒΙ.ΠΕ. Δράμας έως Διασταύρωση προς Βώλακα

Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της Εθνικής οδού Δράμας – Κ.Νευροκοπίου στο τμήμα από Σταυρό προς Προσοτσάνη, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 57 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΒΩΛΑΚΑ» που χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ.

Τις επόμενες ημέρες και πριν την διακοπή των εργασιών λόγω Πάσχα θα έχει ολοκληρωθεί η ασφαλτόστρωση του κόμβου του Βι.Πα. Προσοτσάνης και κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο θα ακολουθήσουν η ολοκλήρωση του παραπάνω τμήματος με την ασφαλτόστρωση του κόμβου Προσοτσάνης, καθώς και η ασφαλτόστρωση του κόμβου της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας και του τμήματος έως την είσοδο του Σταυρού.

Στις εργασίες για την ολοκλήρωση της βελτίωση της οδικής ασφάλειας της οδού από ΒΙ.ΠΕ. Δράμας έως διασταύρωση προς Βώλακα περιλαμβάνονται ακόμη η διαγράμμιση, η τοποθέτηση 150 πινακίδων σήμανσης, 2.500 μέτρων στηθαίων ασφαλείας καθώς και η αντικατάσταση όλων των φωτιστικών στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ. με νέα τύπου LED.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 13.709,68 € χωρίς Φ.Π.Α. (17.000,00 € με 24% ΦΠΑ).

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14-04-2020 και ώρα 08:00 π.μ., στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, 66200 Προσοτσάνη, μέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Το παρόν δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης https://www.prosotsani.gr/

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

 

Πρόγραμμα σίτισης Δήμου Δράμας για ευπαθείς ομάδες

Σε μια δύσκολη περίοδο που διανύει όλος ο πλανήτης εξ’ αιτίας της πανδημίας, ο Δήμος Δράμας με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στην αξιοπρέπεια των ευάλωτων συμπολιτών μας, υλοποιεί για πρώτη φορά έκτακτο πρόγραμμα σίτισης έως 31-5-2020.

Ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι μεμονωμένα άτομα ή νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, άστεγοι, διαμένοντες σε ακατάλληλα καταλύματα, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, κ.λ.π. (άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο Δράμας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων) και δεν μπορούν να παρασκευάσουν φαγητό και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες καθημερινής διατροφής τους, με προτεραιότητα στα υποσιτιζόμενα παιδιά.

Μένετε σπίτι και φροντίζουμε εμείς για τη διατροφή σας, καθημερινά με ένα πλήρες γεύμα ανά ημέρα, με catering και κατ’ οίκον παράδοση. Μένετε σπίτι και παραμένετε υγιείς εσείς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά και μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2521351125 & 2521351130

Νέα Παράταση ισχύος των εγκριτικών αποφάσεων των επιδομάτων Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) και Στέγασης

Σύμφωνα με τη με Δ13 οικ. 14717/303/8-4-2020 Υπουργική Απόφαση παρατείνεται για ένα (1) μήνα η ισχύς των εγκεκριμένων αιτήσεων των προγραμμάτων του Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) και του Επιδόματος Στέγασης οι οποίες:

1. Θα έπρεπε να επανυποβληθούν μέσα στον Απρίλιο και

2. Έπρεπε να επανυποβληθούν το Μάρτιο κι έλαβαν παράταση τον προηγούμενο μήνα

Επομένως, η ανάγκη προσέλευσης των ωφελουμένων περιορίζεται στις περιπτώσεις υποβολής νέας αίτησης (και όχι επανυποβολής μετά την πάροδο του εξαμήνου) όταν δεν είναι δυνατή η υποβολή της με κωδικούς TAXIS.

Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση.

Υιοθετούμε όλοι το κεντρικό σύνθημα της κυβέρνησης και ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις, για την προστασία της υγείας όλων μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2521351126, 2521057207 & 252157206. Η συναλλαγή με το κοινό θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν ραντεβού.

Ανάθεση στον κ. Σμολοκτό Νικόλαο τα καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπ’ όψη:

  1. Την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του νόμου 3852/2010 όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του νόμου 3979/2011(ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α΄)

  2. Το άρθρο 75 του νόμου 3463/2006 ΄ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του νόμου 3852/2010

  3. Την ανάγκη ανάθεσης, εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει στον Σμολοκτό Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, τα καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου ο οποίος θα έχει την εποπτεία και τον συντονισμό των δύο Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης και της Δημογραφικής Πολιτικής .

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την ενίσχυση και ανάπτυξη του Φεστιβάλ Ταινιών μικρού Μήκους Δράμας

Με την αριθ. 48/2020 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την 3η Συνεδρίασή του, έγινε έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, του Δήμου Δράμας και του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Η Σύμβαση καθορίζει ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζει τους τρόπους και τις διαδικασίες υλοποίησής της, με σκοπό την ενίσχυση και την ανάπτυξη του θεσμού του «Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας» και τη συμβολή του, τόσο στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, όσο και στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης της Δράμας και της ευρύτερης περιοχής.

Επαναλειτουργία των λαικών αγορών της Προσοτσάνης και του Φωτολίβους, αποκλειστικά και ΜΟΝΟ για παραγώγους

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης αποφασίζει την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου Προσοτσάνης:

1. Στην κοινότητα Προσοτσάνης ημέρα Σάββατο και στην κοινότητα Φωτολίβους ημέρα Τρίτη.

2. Αποκλειστικά και μόνο για παραγώγους.

Τονίζουμε ότι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό - ελεύθερο από αντικείμενα.

Η παρούσα ισχύει από σήμερα 8 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη με την έκδοσή της και ανάρτησή της στο Πρόγραμμα Διαύγεια, και παύει η ισχύς της με νεότερη απόφασή μας.

Tοποθετήθηκε στον προαύλιο χώρο του Κέντρου Υγείας iso box

92213809 2603655469905436 3543873482678861824 n

Μετά από αίτημα του Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του Κ.Υ Προσοτσάνης προς τον Δήμαρχο Θεόδωρο Αθανασιάδη σήμερα 06-04-2020 τοποθετήθηκε στο προαύλιο χώρο του Κ.Υ το iso box.Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας να διαχειριστεί με ασφάλεια όλα τα ύποπτα κρούσματα του COVID-19.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες και στον επιχειρηματία της περιοχής που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του για την προσφορά του.

Συλλυπητήριο μήνυμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπάλληλοι του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, εκφράζουν τα Θερμά Συλλυπητήριά τους, στην οικογένεια του εκλιπόντος Κωνσταντίνου Ναλμπάντη Αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον άδικο χάμο του Κωνσταντίνου Ναλμπάντη

Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη, για το θάνατο του εξαίρετου συνεργάτη μας Κωνσταντίνου Ναλμπάντη, που διετέλεσε πολλά χρόνια ως Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Προσοτσάνης, παραδίδοντας ένα σημαντικό έργο στην κοινωνία, πάντα αγαπητός για το ήθος και το χαρακτήρα του.

Στην οικογένεια και τους φίλους του, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο

του Δήμου Προσοτσάνης

Ευχαριστήριο προς την εταιρία Toyota Ελλάς για την παραχώρηση αυτοκινήτου Ι.Χ

Ευχαριστούμε από καρδιάς την εταιρία Toyota Ελλάς και συγκεκριμένα την αντιπροσωπία Ουστριάς Α.Ε. για την πολύτιμη συνεισφορά τους, καθώς με την παραχώρηση στον Δήμο μας αυτοκινήτου Ι.Χ. για ένα μήνα, δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους υπαλλήλους και αιρετούς να βρεθούν δίπλα σε συνανθρώπους μας που χρήζουν προστασίας λόγω του Κορονοϊου.

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης «Τροποποίησης της υπ'αριθμ.8197/90920/22-7-2013 απόφασης για την θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος

Σας ενημερώνουμε ότι παρατάθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση της αριθ. 8197/90920/22.7.2013 απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος” (Β΄1883/1.8.2013)» έως και τις 03/04/2020. Η δημόσια διαβούλευση  πραγματοποιείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.opengov.gr/ypaat/?p=2448.

Απολύμανση όλων των δημοτικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών όλων των βαθμίδων.

Ο Δήμος Προσοτσάνης ΣΥΜΜΕΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΦΕΝΟΣ τις προσπάθειες ,τις ενέργειες , την ευαισθησία και την συνεργασία των Δ/νσεων όλων των Εκπ/κών βαθμίδων του Δήμου αλλά και του προσωπικού καθαριότητας των Δημοτικών αλλά και των Σχολικών κτιρίων, οι οποίοι ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες Απολύμανσης του ΕΟΔΥ και ΑΦΕΤΕΡΟΥ Επιδιώκοντας να εξαντλήσει προς το παρόν όλα τα προληπτικά μέτρα δημόσιας Υγειας έναντι του κορονοιού covid-19 ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ όλων των δημοτικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών όλων των βαθμίδων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Μαΐου – Δεκεμβρίου 2020, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 12ης Μαρτίου μέχρι και την 24η ώρα της 13ης Απριλίου 2020. Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., θα ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον Μάιο έως και τον Δεκέμβριο 2020.

Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU

Ο Δήμος Προσοτσάνης μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος WiFi4EU κάνει ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιακή εποχή παρέχοντας δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής μας.

Το πρόγραμμα WiFi4EU προσφέρει σε επιλεγμένους δήμους κουπόνια αξίας 15000€ για να εγκαταστήσουν σημεία Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια πάρκα και πλατείες. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, η πρωτοβουλία WiFi4EU έχει ως στόχο να συνδέσει «κάθε ευρωπαϊκό χωριό και κάθε ευρωπαϊκή πόλη με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στα κυριότερα κέντρα της δημόσιας ζωής έως το 2020».

Στην Προσοτσάνη ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη κ. Αλεξάντρ Στσερμπακόφ.

001

Επίσκεψη στο Δήμο Προσοτσάνης πραγματοποίησε ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη κ. Αλεξάντρ Στσερμπακόφ, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο. Στο Δημαρχείο τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Προσοτσάνης κ. Θεοδωρος Αθανασιάδης μαζί με τους αντιδημάρχους του δήμου και συζητήσαν σε πολύ ζεστό και φιλικό κλίμα θέματα που αφορούν κυρίως την ενέργεια, την κτηνοτροφία αλλά και γενικά θέματα που του δήμου.

Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας όλων των τμημάτων του Αθλητικού Ομίλου Προσοτσάνης

aop vasilopita

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας όλων των τμημάτων του Αθλητικού Ομίλου Προσοτσάνης, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Προσοτσάνης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Προσοτσάνης

kdvm

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Προσοτσάνης, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Προσοτσάνης στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Εθελοντική αιμοδοσία, γίνε σήμερα μέλος της τράπεζας αίματος του Δήμου Προσοτσάνης

aimodosia2

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης αναδεικνύει το ανθρώπινο του πρόσωπο, χτίζοντας σχέσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς ανάμεσα στους δημότες του, οργανώνοντας ένα δίκτυο εθελοντικής αιμοδοσίας με την δημιουργία Τράπεζας Αίματος,

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr