Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Προληπτικού Ελέγχου

afisa depis

 

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων, Δήμου Προσοτσάνης πραγματοποιεί στο Δημαρχείο Προσοτσάνης την Κυριακή 12/3/2017:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ «ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

17028787 1078866422260207 1156019180 n

Νέα τεράστια επιτυχία για τον Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Άτλαντας Προσοτσάνης, καθώς συμμετέχοντας με δύο αθλήτριες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών, που διεξήχθη στις 25/2 στον Βόλο, κατάφερε να κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο με την αθλήτρια Γιαννακοπούλου Παναγιώτα στην κατηγορία -73κ και το χάλκινο μετάλλιο με την αθλήτρια Ακριτίδου Σταυρούλα στην κατηγορία -46κ. Ο Σύλλογος στοχεύει στον υψηλό πρωταθλητισμό και έχει καταφέρει να βρίσκεται σταθερά στα βάθρα των μεταλλίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

thyreos
ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
(από 1-3-2017 έως 31-8-2019)
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010» όπως ισχύει.

3.Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με τον αριθμό των δικαιουμένων αντιμισθία αντιδημάρχων.

4.Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.

5.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ. 2444/2-11-2011 τεύχος Β΄.

6.Την αριθ. 482/16570/8-9-2014 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων με θητεία από 8-9-2014 έως 28-2-2017.

7.Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Προσοτσάνης για το διάστημα από 1-3-2017 μέχρι και τη λήξη της θητείας της δημοτικής αρχής ήτοι έως 31-8-2019 και μεταβιβάζουμε σε αυτούς συγκεκριμένες Αρμοδιότητες των Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, ως εξής
 
Α-. Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, χωρίς αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
-γραφείο συντήρησης υποδομών
-γραφείο καθαριότητας
-γραφείο διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη
-γραφείο οικονομικών θεμάτων
-γραφείο τοπικής οικονομικής ανάπτυξης
-Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του
Β.- Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.ΤΕΡΝΕΚΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού (σε επίπεδο σχεδιασμού προγραμματισμού και υλοποίησης έργων και εργασιών)
Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του
Γ.- Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.ΠΑΥΛΙΔΗ ΠΕΤΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Περιβάλλοντος, Πρασίνου , Πολιτικής Προστασίας και ΠΣΕΑ
 • Συντήρησης υποδομών (επίβλεψη συντονισμό των συνεργείων συντήρησης, επισκευής και καλής λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης , πρασίνου, κήπων, καθαριότητας , οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού)
 • Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του
Δ.- Μεταβιβάζουμε στον Αντιδήμαρχο και Δημοτικό Σύμβουλο κ.ΗΛΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, χωρίς αντιμισθία, τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Παιδείας
 • ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης
 
Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητές του
Ορίζει αυτόν να ενεργεί ως Διατάκτης σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου
Στον ανωτέρω μεταβιβάζει και την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων, όταν κωλύεται ο Δήμαρχος
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος ο οποίος θ’ αναπληρώνει το Δήμαρχο
Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ημερίδα για την ενημέρωση των ελαιοκαλλιεργητών - την Τετάρτη 8 Μαρτίου 11:30 στην Χρυσούπολη

eykseini poli
Το έργο AristOil έχει ως βασικό σκοπό την αύξηση του εισοδήματος των ελαιοκαλλιεργητών. Υποβλήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)Εύξεινη Πόλη, και εγκρίθηκε το σύνολο των προτεινόμενων δραστηριοτήτων μέσα σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό πλαίσιο, καθώς συγχρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα «Μεσόγειος» που έχει επιλέξιμη περιοχή 13 χώρες της ΕΕ και των Δυτ. Βαλκανίων.

Ημέρα Εντομολογίας - Παρασκευή 3 Μαρτίου και ώρα 17:00

dimitra logo

Την 3η επιστημονική συνάντηση, με τίτλο «Ημέρα Εντομολογίας», διοργανώνει το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με τη Δ.Α.Ο. & Κ. της Π.Ε. Δράμας και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, στη Δράμα.

Η «Ημέρα Εντομολογίας» θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 3 Μαρτίου και ώρα 17:00, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ), στο 5ο χλμ. Δράμας-Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει πέντε ομιλίες, που σχετίζονται με εντομολογικά προβλήματα των καλλιεργειών του Ν. Δράμας.

Η «Ημέρα Εντομολογίας», εντάσσεται στο πλαίσιο ενός κύκλου επιστημονικών συναντήσεων, που καθιέρωσε το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας και αποτελεί συνέχεια των δύο προηγούμενων της Ημέρας Φυτοπροστασίας και της Ημέρας Ζιζανιολογίας, που διοργανώθηκαν τα δύο προηγούμενα έτη. Η εκδήλωση έχει σκοπό την ενημέρωση της παραγωγικής βάσης, σχετικά με την εμφάνιση νέων εχθρών, αλλά και την παρουσίαση νέων δεδομένων στην αντιμετώπιση σοβαρών εχθρών των καλλιεργειών, όπως ο υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta και το πράσινο σκουλήκι του βαμβακιού, από διακεκριμένους εντομολόγους του γεωτεχνικού κλάδου.

Η συμμετοχή του κοινού είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον προϊστάμενο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, κ. Αναστασιάδη Άνθιμο, τηλ 2521058175, e-mail: drogeeka@otenet.gr

Τουρνουά Χειροσφαίρισης "Prosotsani Spring Handball Camp 2017"

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 18-19-20-21 & 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β

 

webProsotsani Spring 2017

 

Ο Δήμος Προσοτσάνης σε συνεργασία με τον Α. Ο. Προσοτσάνης και την έγκριση της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας διοργανώνει Τουρνουά Χειροσφαίρισης Αναπτυξιακών Ηλικιών στις κατηγορίες ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β και ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β ( 2004-2005 ) με την ονομασία “Prosotsani spring handball camp

Τουρνουά Χειροσφαίρισης "Prosotsani Trophy 2017"

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 8-9-10-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ A
 
web Prosotsani trophy 2017
 
Ο Δήμος Προσοτσάνης σε συνεργασία με τον Α. Ο. Προσοτσάνης και την Ένωση Σωματείων Χειροσφαίρισης Αν.Μακεδονιας Θράκης και την έγκριση της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας διοργανώνει Τουρνουά Χειροσφαίρισης Αναπτυξιακών Ηλικιών στις κατηγορία ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α ( 2002 ) με την ονομασία “Prosotsani Trophy
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.
Κάθε ομάδα με δικά της έξοδα φροντίζει για τη μετακίνησή της από τον τόπο διαμονής της στον τόπο διεξαγωγής του Τουρνουά.
ΚΟΣΤΟΣ: Το κόστος για κάθε αθλητή ανέρχεται στα 55 € και περιλαμβάνει τη διαμονή (δωρεάν), διατροφή ( 3 πλήρεις ημέρες ) και τη μετακίνηση (δωρεάν) από το χώρο διαμονής στο γήπεδο διεξαγωγής των αγώνων. Η συμμετοχή 2 συνοδών ή προπονητών από κάθε ομάδα είναι δωρεάν.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Οι ημερομηνίες του Τουρνουά είναι 8-9-10-11 Απριλίου 2017.
 
ΔΙΑΜΟΝΗ
Η διαμονή των ομάδων θα γίνει στον Σπουδαστικό Ξενώνα του «ΓΙΑΝΝΙΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ» , σε απόσταση 2 χιλιόμετρα από το κλειστό γυμναστήριο της Προσοτσάνης. Ο κάθε αθλητής και συνοδός θα πρέπει να έχει μαζί του μαξιλαροθήκη, σεντόνι, υπνόσακο ή κουβέρτα και τα είδη προσωπικής υγιεινής (σαμπουάν, σαπούνι, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα) και ότι άλλο νομίζει απαραίτητο.
 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η διατροφή των αθλητών περιλαμβάνει τρία πλήρη γεύματα ( πρωινό – μεσημεριανό – βραδινό )
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
Η μετακίνηση των ομάδων από το χώρο διαμονής τους στο γήπεδο και αντίστροφα θα γίνεται με το λεωφορείο του δήμου Προσοτσάνης
 
ΕΠΑΘΛΑ
Κάθε ομάδα θα λάβει αναμνηστικό κύπελλο και κάθε παιδί αναμνηστικό δίπλωμα
 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ΗΜΕΡΑ 8 Απριλίου αφίξεις των ομάδων έως στις 14:00 στην Προσοτσάνη.
Από 15:00 – 20:00 αγώνες. Στις 20:30 συγκέντρωση των αποστολών στην πλατεία Προσοτσάνης για την τελετή έναρξης του τουρνουά.
2η ΗΜΕΡΑ 9 Απριλίου. 09:00 διεξαγωγή αγώνων έως και της 21:00
3η ΗΜΕΡΑ 10 Απριλίου 09:00 διεξαγωγή αγώνων έως και τις 21:00
4η ΗΜΕΡΑ 11 Απριλίου 09:00 διεξαγωγή αγώνων έως 14:00. Στις 14:00 απονομές και τελετή λήξης του Τουρνουά – αποχώρηση ομάδων.
ΚΑΝΟΝΕΣ

 

 1. Οι κανονισμός παιχνιδιού και των αγώνων του Τουρνουά είναι αυτοί που ισχύουν για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδας.
 2. Ο υπεύθυνος κάθε αποστολής αναλαμβάνει την ευθύνη του υλικού της ομάδας του.
 3. Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί από τους διοργανωτές του Τουρνουά.
 4. Η κάθε αποστολή αποτελείται από 1 προπονητή, 1 συνοδό και απεριόριστο αριθμό αθλητών.
 5. Ο αγώνας θα έχει διάρκεια 50 λεπτών ( 2 Χ 25` ).
 6. Κάθε ομάδα υποχρεούται να παραβρίσκεται στο γήπεδο τουλάχιστον 30` πριν την έναρξη του αγώνα που θα συμμετάσχει.
 7. Οι διαιτητές και οι γραμματείες των παιχνιδιών θα προέρχονται από το σύνδεσμο διαιτητών Αν. Μακεδονίας – Θράκης και την ΕΣΧΑΜΑΘ.
 8. Η ομάδα που θέλει να πάρει μέρος στο τουρνουά θα πρέπει έως την Δευτέρα 27 Μαρτίου να δηλώσει συμμετοχή.
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η ομάδα που επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή ή να πάρει επί πλέον πληροφορίες μπορεί να το κάνει επικοινωνώντας με τον κ. Δρανόβαλη Πέτρο στο τηλέφωνο 6977280071 και 6972530841 στην ιστοσελίδα των Δήμου Προσοτσάνης www.prosotsani.gr και του Α. Ο. Προσοτσάνης www.aoprosotsanis.gr
 
Όλα τα παιχνίδια θα μεταδίδονται ζωντανά (Live Streaming) στην ιστοσελίδα του δήμου Προσοτσάνης

 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση "ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ"

001

Με επιτυχία διεξήχθη, Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 η εκδήλωση “ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ” στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο της Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross o Μοτοσυκλετιστικός Σύλλογος Προσοτσάνης

mosp logo

 

O Μοτοσυκλετιστικός Σύλλογος Προσοτσάνης (ΜΟ.Σ.Π.) έχει ενταχθεί και επίσημα στα αρχεία της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΜΟΤΟΕ).

 

Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου o Μοτοσυκλετιστικός Σύλλογος Προσοτσάνης θα συμμετάσχει για πρώτη φόρα σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross που θα πραγματοποιηθεί στα Γιαννιτσά και θα εκπροσωπηθεί με δύο αθλητές τους Παπαδόπουλο Ιάκωβο ο οποίος θα αγωνιστεί στην κατηγορία MX65 και Τσομπάνογλου Ευγένιο ο οποίος θα αγωνιστεί στην κατηγορία MX.

tsobanogloy

(Τσομπάνογλου Ευγένιος)

papadopoulos

(Παπαδόπουλος Ιάκωβος)

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της Βασιλόπιτας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (ΠΟΠΣΜ)

pita2017 06

 

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 στο συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης της Θεσσαλονίκης η κοπή της Βασιλόπιτας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων (ΠΟΠΣΜ).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου του Δήμου Προσοτσάνης και των Ν.Π. για το έτος 2017

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ειδών της Ομάδας 13 « ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ » για τη ΔΗΚΕΠ του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αποτελεί τμήμα της γενικότερης προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 • Την υπ΄αριθμ. Ελ. Συν.Κλιμ.Τμ. 7 Πράξη 113/2016,

 • Το άρθρο 120 παρ.3 και άρθρο 61 παρ.2 του Ν. 4412/2016

 • Την υπ΄αριθμ. 149/2016 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το άγονο αποτέλεσμα του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τα είδη της Ομάδας 13 «Είδη Παντοπωλείου για την ΔΗΚΕΠ » και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης .

 • Την υπ΄ αριθμ. 21/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών της Ομάδας 13 « Είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής μελέτης (17/2016).

 • Την υπ΄αριθμ.13038/26.09.2016 διακήρυξη του Δήμου οι όροι της οποίας ισχύουν στην παρούσα πρόσκληση.

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Προσοτσάνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών της Ομάδας 13« Είδη Παντοπωλείου» για την ΔΗΚΕΠ όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 13

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

15000000-8

ΔΗΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1.500,00€

 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι οι χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης . 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: ttp://www.promitheus.gov.gr/ του Συστήματος. 
Ο  Δήμος  ως  Αναθέτουσα  Αρχή,  θα παρέχει, με  ηλεκτρονικό  μέσο  και  από  την  ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους της μέση της ηλεκτρονικής  διεύθυνσης www.prosotsani.gr καθώς  και  στη διαδικτυακή πύλη:  www.promitheus.gov.gr.

 

ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.ΗΗ.Σ.

16.02.2017

16.02.2017 και ώρα

15:00

28.02.2017 και ώρα

20:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας , δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα .

 

Ο χρόνος  υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων .Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

 

 

ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ κ. ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑΣ.

dimosp

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης, ημέρα Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017, κατά την 1η Συνεδρίαση του Δ.Σ. και μετά την πληροφορία του θανάτου της αείμνηστης Δικταπανίδου Συμέλας η οποία υπηρέτησε ως Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Προσοτσάνης και σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος ως ακολούθως:

Ψήφισμα

1.Να εκφράσει την θλίψη του για την απώλεια της Δημοτικής Συμβούλου κ. Δικταπανίδου Συμέλας, που με την προσωπική και την πολιτική της  προσφορά τίμησε τον Δήμο και την κοινωνίας μας.

2.Να διατυπώσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια της και να επιδώσει το παρόν ψήφισμα .

3. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

4. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. 

Εντοπίστηκε κρούσμα της Γρίπης των πτηνών στον οικισμό Σώστη της Π.Ε Ροδόπης

anakoinwsh

Στις 27 Ιανουαρίου 2017, εντοπίστηκε κρούσμα της Γρίπης των πτηνών στον οικισμό Σώστη της Π.Ε Ροδόπης σε οικόσιτα πουλερικά.

Η Δνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, έχοντας υπόψη τα επανειλημμένα κρούσματα της νόσου στην βόρεια Ευρώπη και στα Βαλκάνια, ότι το κρούσμα στην Ροδόπη αποτελεί το τρίτο που διαπιστώθηκε στη χώρα μετά τον Έβρο και την Αρκαδία και ότι μεγαλώνει συνεχώς ο αριθμός των μεταναστευτικών πτηνών που έρχονται για να διαχειμάσουν στην περιοχή μας, ανακοινώνει τα εξής:

 

Η Μολυσμένη εκμετάλλευση
Οι κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Π.Ε Ροδόπης θανάτωσαν όλα τα πουλερικά( 56 συνολικά) της μολυσμένης οικόσιτης εκμετάλλευσης και ενταφιάστηκαν άλλα 41 πουλερικά, που ήταν ήδη νεκρά εξαιτίας του νοσήματος, ενώ καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε ο χώρος της εκμετάλλευσης.

 

Μέτρα για ια την προστασία του πτηνοτροφικού μας κεφαλαίου:
Οικόσιτα πουλερικά:
• Απαγορεύεται η διατήρηση οικόσιτων πουλερικών σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ) σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ από υδροβιότοπους.
• Τα οικόσιτα πουλερικά διατηρούνται ΜΟΝΟ σε κλειστούς χώρους και λαμβάνονται μέτρα που αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά.
• Οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες διατηρούνται χωριστά από άλλα είδη πουλερικών.

 

Πουλερικά συστηματικών εκμεταλλεύσεων ή ελευθέρας βοσκής-βιολογικής εκτροφής
Οι ιδιοκτήτες των παραπάνω εκμεταλλεύσεων εκτός από τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου πρέπει επιπλέον να :
• εφαρμόζουν συστήματα προστασίας ώστε να αποτρέπεται η επαφή των εκτρεφομένων πουλερικών με τα άγρια πτηνά ή άλλα οικόσιτα πουλερικά
• περιορίζουν τις μετακινήσεις πουλερικών, οχημάτων και ατόμων στο εσωτερικό και μεταξύ των εκμεταλλεύσεων.
• προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών, παροχής τροφής και νερού από τα άγρια πτηνά ή άλλα ζώα
• διαθέτουν συστήματα απολύμανσης στις εισόδους των εκμεταλλεύσεων και των κτιρίων

 

Οι ιδιοκτήτες των οικόσιτων ή συστηματικών εκτροφών, πρέπει να παρατηρούν και να καταγράφουν καθημερινά την υγιεινή κατάσταση των πουλερικών και ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για τυχόν ύποπτα συμπτώματα γρίπης (π.χ μεγάλος αριθμός ασθενών και νεκρών πτηνών)

 

Άγρια πτηνά
Οι τοπικές δασικές αρχές, τα μέλη κυνηγετικών, ορνιθολογικών και άλλων οργανώσεων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές την διαπίστωση τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας ή αξιοσημείωτες εστίες ασθένειας για τα άγρια πτηνά και ιδίως τα υδρόβια άγρια πτηνά. Σημειώνεται επιπλέον ότι απαγορεύεται η χρήση πτηνών των τάξεων Anseriformes και Charadriformes ως δολώματα στη διάρκεια του κυνηγιού.

 

Δημόσια Υγεία:
Παρότι μέγρι σήμερα δεν έγει διαπιστωθεί μόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο Η5Ν8, συνιστάται η αποφυγή επαφής του κοινού με τα άγρια πτηνά και κυρίως τα υδρόβια. Σε περίπτωση ανεύρεσης κάποιου άγριου νεκρού πτηνού παρακαλούμαι να ειδοποιούνται άμεσα οι Κτηνιατρικές Αργές.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής τους

ΠΑΡΚΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ – Δράσεις Εκπαίδευσης και Πολιτισμού για το 2017

PARKO FILIPPWN

 

 

Η νέα χρονιά ξεκινάει με πολύ υψηλούς στόχους για την επιστημονική ομάδα ΟΨΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ, καθώς μετά το στάδιο της παρουσίασης του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας CLLD LEADER με τίτλο “Πάρκο Φιλίππων” (σε συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες Καβάλας, Δράμας και Σερρών) και της αρχικής διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς, αρχίζει ένας κύκλος εκπαιδευτικών εκδρομών στην ευρύτερη περιοχή των Τεναγών, με σκοπό την γνωριμία με τον τόπο, τους κατοίκους του, τις παραδόσεις του και τις δυνατότητές του.

Δελτίο τύπου Πολιτιστικού Συλλόγου Καλής Βρύσης

mpampougera17

Δελτίο Τύπου

 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλής Βρύσης, θεωρώντας ότι το “Δρώμενο του Μπαμπούγερου” και φέτος είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και ότι υπήρξε μεγάλος αριθμός επισκεπτών από όλη την Ελλάδα στο χωριό Καλή Βρύση, έχει υποχρέωση να ευχαριστήσει :

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η καθιερωμένη κοπή της πίτας του Συλλόγου Βλάχων Προσοτσάνης

pita vlaxwn2017

 

Την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017 ανήμερα των Φώτων, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πίτας στην αίθουσα του Συλλόγου Βλάχων Προσοτσάνης "Οι Γραμμουστιάνοι" αμέσως μετά τον Αγιασμό Των Υδάτων.

Αποτελέσματα Πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ καθηγητών Φυσικής Αγωγής

npddlo

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης έχοντας υπ’ όψη:

 

 

1)Το άρθρο 170 του Ν. 3584/07

 

2)Το άρθρο 11 παρ.2 του ΠΔ 410/88

3)Την περιπτ΄ δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10

4)Την παρ. 20 Άρθρο 21 του ν. 2190/1994

5)Την αριθ.711/30-11-2016 προκήρυξη του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την πρόσληψη προσωπικού το πρακτικό και τους σχετικούς πίνακες ( ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση, πίνακα κατάταξης και πίνακα επιλογής (αποκλεισθείς κανείς υποψήφιος)), που συνέταξε η επιτροπή που συστήθηκε με την αριθμ. 64/2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη του κάτωθι υποψηφίου που προτάσσεται στους πίνακες κατάταξης:

 

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

αριθμ.

Α.Δ.Τ.

 

Είδος της παρεχόμενης εργασίας

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

1

Δρανόβαλης

Πέτρος

Παναγιώτης

ΑΖ 886092

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Οκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ως καθηγητή Φυσικής Αγωγής της κατηγορίας ΠΕ για να διαχειρίζεται τις ανάγκες και τα προγράμματα άθλησης των ομάδων του Δήμου στο Κλειστό Γυμναστήριο Προσοτσάνης με οκτάμηνη σύμβαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους κανόνες που ορίζουν το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

 

 

Το παραπάνω προσωπικό θα ακολουθεί το ωράριο απογευματινής λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου 14:00 έως 22:00.

 

 

Μεταξύ του ανωτέρω και του ΝΠΔΔ θα υπογραφεί σύμβαση αφού κληθεί να αναλάβει υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρου 170 παρ 2 του Ν. 3584/07 .

 

Ο Παραπάνω αν δεν εμφανισθεί ή αποχωρήσει πριν την λήξη του οκταμήνου θα αντικατασταθεί από τον Πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων.

 

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 

Οι αποδοχές του ανωτέρω θα είναι αυτές που προβλέπονται στο μισθολόγιο των υπαλλήλων ΟΤΑ όπως ισχύει κάθε φορά και η πληρωμή θα γίνεται εις βάρος των ειδικών πιστώσεων και ΚΑ του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2017.   

 
 

CAMP ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ EΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ U19 και U17 στην Προσοτσάνη.

 

P1020739

Από τις 27 έως 30 Δεκεμβρίου στην Προσοτσάνη διεξήχθη camp προετοιμασίας εθνικών ομάδων γυναικών U19 και U17 χορηγία του Δήμου Προσοτσάνης.

 

Το camp πραγματοποιήθηκε εν όψι των προκριματικών του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 17-20 Μαρτίου 2017 στη Λήμνο για τις U19 και εν όψι των προκριματικών τον Αύγουστο στα Σκόπια για τις U17 με διπλές προπονήσεις καθημερινά. Την τελευταία μέρα διεξήχθη αγώνας μεταξύ των δυο ομάδων.

 

Τις εθνικές ομάδες συνόδευσαν ο τεχνικός συντονιστής εθνικών ομάδων γυναικών Τζουβάρας Χρήστος, ο προπονητής εθνικών ομάδων γυναικών U19 Tαρινίδης Αλέξανδρος, ο προπονητής εθνικών ομάδων γυναικών U17 Χριστοδουλίδης Τριαντάφυλλος και η έφορος εθνικών ομάδων γυναικών Ερασμία Λάσκαρη.

 

Παράλληλα, στις 28 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο το οποίο παρακολούθησαν αθλήτριες και προπονητές , από τον επίκουρο καθηγητή ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής κ. Γαργαλιάνο Δημήτρη με θέμα “ΔΙΠΛΗ ΚΕΡΙΕΡΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ”.

Στολισμός του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Δημαρχείο Προσοτσάνης

 

006

Σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και χαράς υποδέχθηκε και φέτος το Δημαρχείο Προσοτσάνης τους οικότροφους και την επιστημονική ομάδα της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. Ν. Δράμας.

Ο Δήμαρχος κ. Άγγελος Λύσσελης καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους εκλεκτούς επισκέπτες, για την ανταπόκριση τους στο κάλεσμα της τοπικής αρχής, που ως σκοπό είχε το στολισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και τη μετάδοση του πνεύματος των Χριστουγέννων.  

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 1o Συμπόσιο Μακεδονικής Παράδοσης & Ιστορίας που πραγματοποιήθηκε στην Προσοτσάνη

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Συμπόσιο Μακεδονικής Παράδοσης & Ιστορίας που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Προσοτσάνης «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

IMG 7832

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, μέλους της Εταιρείας Δραμινών Μελετών, με θέμα «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ». Ακολούθησε η παρουσίαση των παραδοσιακών φορεσιών φορεσιών του Βώλακα από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βώλακα κ.Άρμεν Δημήτριο. Τα μοντέλα που φόρεσαν την παραδοσιακή φορεσιά του Βώλακα Ράνια Ζαχαράκη, Μάτα Λάζου και ο Τρύφων Στάϊκος συμμετείχαν σε επαγγελματική φωτογράφιση από νωρίς στο φαράγγι της Πετρούσας, με σκοπό τον εμπλουτισμό του φωτογραφικού αρχείου αυθεντικών παραδοσιακών φορεσιών της ΠΟΠΣΜ, στο πλαίσιο της έρευνας και καταγραφής της Μακεδονικής Παράδοσης.

 

Το Συμπόσιο έκλεισε με την εισήγηση του Προέδρου της ΠΟΠΣΜ κ.Γεωργίου Τάτσιου, ο οποίος παρουσίασε την Ομοσπονδία των Μακεδόνων, το έργο και τα μελλοντικά της σχέδια. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασε η τεκμηριωμένη αναφορά σε προσπάθειες αλλοίωσης της γνήσιας Μακεδονικής Παράδοσης, καθώς και στην πρόσφατη εκδοτική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε για το ντόπια χωριά της Δράμας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε η περίπτωση συγκεκριμένης έκδοσης (Μάϊος 2016) που προέκυψε από το ερευνητικό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία: Καταγραφή, μελέτη και προβολή της μουσικοχορευτικής παράδοσης της Ελλάδας» με φορέα υλοποίησης το Σύλλογο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (2001-2005). Η εγκυρότητα της καταγραφής επισκιάστηκε από τις αυθαίρετες και υποκειμενικές ερμηνείες που εκφράζει μια συνεργάτης της ομάδας χορού του επιδοτούμενου προγράμματος. Αδιαφορώντας για τις απόψεις των ντόπιων της Δράμας και των Σερρών υποστηρίζει απροκάλυπτα ότι έχουν σλαβική συνείδηση κι ότι καταπιέστηκαν σφόδρα από το Ελληνικό κράτος. Η αντιδράσεις των ντόπιων του Βώλακα Δράμας, του Χαρωπού και του Βαμβακοφύτου Σερρών τους οποίους προσβάλει άμεσα είναι μεγάλες. Η φιλοξενία που παρείχαν οι ντόπιοι στην ερευνητική ομάδα ανταποδόθηκε με τον χειρότερο τρόπο από τη συγγραφέα, η οποία διδάσκει ως εξωτερικός συνεργάτης σε διάφορα πανεπιστήμια. Σύντομα θα υπάρξει συντονισμένη κίνηση για προσβολή του περιεχομένου της συγκεκριμένης έκδοσης.

IMG 7734 1

 

Πλήθος κόσμου κατέκλισε την αίθουσα του νεότευκτου Πολιτιστικού Κέντρου του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Προσοτσάνης «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Μεταξύ αυτών παρευρέθηκε ο Αιδεσιμότατος κ. Κωνσταντίνος Ουρούμης ο Δήμαρχος Προσοτσάνης κ. Άγγελος Λύσελης, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Κων/νος Κινατζίδης, ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Τσαουσίδης, ο πρόεδρος της Δ.Κ. Προσοτσάνης κ. Κυριάκος Κυρίου, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Προσοτσάνης, ο πρόεδρος του ΚΕΠΑΑΜ κ. Ιωάννης Παπουτσής. Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων που ήρθαν από την Καλαμίτσα-Κηπούπολη, Μοναστηράκι, Αλιστράτη, Χωριστή, Κρηνίδες, Σιταγρούς, Προσοτσάνη, Δοξάτο, Δράμα, Νικήσιανη, Καλή Βρύση, Παγωνέρι, Πετρούσα, Παλαιοχώρι, Καλλιθέα, Βώλακα, Ξηροπόταμο, Πύργους.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr