Επανεκλογή Δ.Σ. του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Προσοτσάνης «Ο Μέγας Αλέξανδρος»

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Προσοτσάνης «Ο Μέγας Αλέξανδρος» την 15/12/2019, επανεκλέχτηκε το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο καταρτίστηκε σε Σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

 1. Παπαδόπουλος Κων/νος Πρόεδρος

 2. Γεωργίτσας Σταύρος Αντιπρόεδρος

 3. Αραμπατζής Ιωάννης Γεν. Γραμματέας

 4. Μελενικλή Γεωργία Ταμίας

 5. Κινατζίδου Παναγιώτα Έφορος Δημ. Σχέσεων

 6. Παράσχου Σοφία Μέλος

 7. Μούτσιου Μαρία Μέλος

Ορισμός Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134) και συμπληρώθηκε από το άρθρο 47 του Ν.4647/19

 2. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ.3ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

 4. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Προσοτσάνης η μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων.

001

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Προσοτσάνης η χριστουγεννιάτικη γιορτή των ΚΑΠΗ, στην Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων. Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην εκδήλωση, η οποία πλαισιώθηκε από τραγούδια της Χορωδίας ενώ συμμετείχαν και μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, συνδέοντας έτσι το παρελθόν με το μέλλον. Σύσσωμη, σχεδόν, η δημοτική Αρχή ήταν παρούσα στην εκδήλωση προκειμένου να τιμήσει τα μέλη των ΚΑΠΗ, τους εργαζόμενους σε αυτά και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, εκφράζοντας τη στήριξή της στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και επισημαίνοντας παράλληλα το σπουδαίο έργο που επιτελείται στους χώρους των ΚΑΠΗ του Δήμου Προσοτσάνης.

Γενική Συνέλευση Μουσικοχορευτικoύ Συλλόγου Προσοτσάνης «Ο Μέγας Αλέξανδρος»

ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
"Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 15 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Τ.Κ.66200
ΤΗΛ.-FAX: 2522023480
www.prosoma.gr - email: prosoma@otenet.gr
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Προσοτσάνης «Ο Μέγας Αλέξανδρος» καλεί όλα τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΗΩΣ» του Συλλόγου, με θέμα τις αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου & Ελεγκτικής Επιτροπής.

Από το Δ.Σ.

«Παγκόσμια Ημέρα ΑΜΕΑ» στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης: μια υπέροχη ημέρα!!!

004

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 ήταν μια υπέροχη ημέρα για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης! Από τις σπάνιες εκείνες ημέρες και τις ιδιαίτερα πολύτιμες στιγμές που χαράσσονται βαθιά στην καρδιά και στη μνήμη όσων έχουν την τύχη να τις ζήσουν!

Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, που θα συμμετέχουν σε Επιτροπές για το έτος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

 1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

 2. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συμμετοχή τους στις παρακάτω επιτροπές για το έτος 2020 :

Ενημέρωση για χρήστες και συνδρομητές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για το απόρρητο των επικοινωνιών με πληροφοριακό υλικό της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ)

α) Ψηφιακό video της ΑΔΑΕ: «Ισχυροί κωδικοί πρόσβασης»   https://www.adae.gr/fileadmin/cybersecurity/Spot_ADAE.mp4

β) Οδηγίες για δημιουργία κωδικών πρόσβασηςhttps://www.adae.gr/fileadmin/cybersecurity/Odigies_ADAE_gia_Kodikoys_Prosbasis_1.pdf

Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020» στο πλαίσιο της 1 ης πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3

Δείτε το έγγραφο

 

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

Δείτε το έγγραφο

Πραγματοποιήθηκε η 1η βιωματική συνάντηση γονέων του παιδικού σταθμού Φωτολίβους από το Κέντρο Κοινότητας

78118201 2544096809199107 9036313742823915520 n

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22/11 η 1η βιωματική συνάντηση γονέων του παιδικού σταθμού Φωτολίβους από το Κέντρο Κοινότητας σε συνέχεια της συνεργασίας μας με το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. Το θέμα της συνάντησης αφορούσε "Τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού και η σύγχρονη οικογένεια". Ευχαριστούμε θερμά τους γονείς που συμμετείχαν και ιδιαιτέρως τους μπαμπάδες που ήταν τόσο ενεργοί στην συνάντηση μας και κατέθεσαν και τις δικές τους απόψεις! Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με επόμενο θέμα συνάντησης το πάντα καίριο ζήτημα της "Αυτοεκτίμησης". Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση για την ημερομηνία συνάντησης από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και τους παιδικούς σταθμούς.

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1 /2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Προσοτσάνης.

 

 

Έπαινος στο 3ο Δ.Σ. Προσοτσάνης για συμμετοχή σε διαγωνισμό

Κατά τη διάρκεια του περυσινού σχολικού έτους 2018-19 η ΣΤ΄ τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης με το δάσκαλό της κ. Κατσιγιάννη Χρήστο συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα/διαγωνισμό «Κοινωνική, πνευματική και εθνική ζωή στη Μακεδονία και τη Θράκη από τα τέλη του 18ου αι. ως το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου», ο οποίος διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και υπό την ευθύνη του Σωματείου «Οι φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» και του «Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα».

Οι 11 μαθητές της τάξης και ο δάσκαλός τους συμμετείχαν στην κατηγορία «Ιστορία» με την εργασία τους «ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ ΤΟ 19Ο ΑΙΩΝΑ», η οποία αποτέλεσε το τελικό απαύγασμα της έρευνας, της μελέτης και της εκτενούς συζήτησης που έκαναν για τα εκπαιδευτικά δρώμενα στην περιοχή της Προσοτσάνης κατά τη διάρκεια του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Για την εργασία τους αυτή οι μαθητές και ο κ. Κατσιγιάννης τιμήθηκαν με ΕΠΑΙΝΟ της οργανωτικής επιτροπής και με την προσφορά ιστορικών βιβλίων.

Επειδή η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον για όποιον και όποια ενδιαφέρεται να γνωρίζει την ιστορία του τόπου του και τα επιτεύγματα των προγόνων του και να τιμά ουσιαστικά τη μνήμη τους στη βάση της ιστορικής πραγματικότητας που με πολύ κόπο και θυσίες αυτοί δημιούργησαν, έχει αναρτηθεί σε μορφή αρχείου «pdf» στην ιστοσελίδα του 3ου Δημ. Σχολείου Προσοτσάνης (https://3dim-prosots.dra.sch.gr) και όποιος/α ενδιαφέρεται μπορεί να την βρει και να την μελετήσει στην υποσελίδα «Δραστηριότητες – Βραβεύσεις/Διακρίσεις» του ιστότοπου.

Κλήρωση για την ανάδειξη μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, που θα συμμετέχουν στην επιτροπή «Προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για τον Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π για το έτος 2020».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

 1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

 2. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 3. To έγγραφό της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης

 4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών τακτικών και αναπληρωματικών, Δημοτικών Υπαλλήλων, για τη συγκρότηση Επιτροπής για τη Διενέργεια και Αξιολόγηση του Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια Καυσίμων και Ελαιολιπαντικών για τον Δήμο Προσοτσάνης και τα Ν.Π για το έτος 2020» (Ν. 4412/2016)

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, την Παρασκευή 18-10-2019, και ώρα 10:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, που θα συμμετέχουν στην ανωτέρω επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr)

Μακεδονικός Αγώνας – Ονοματοδοσία- Βιβλιοπαρουσίαση

makedon agon2019 04

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε φέτος η ημέρα μνήμης του "Μακεδονικού Αγώνα" στην Προσοτσάνη την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019. Το πρωί εψάλλει επιμνημόσυνη δέηση στον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου Προσοτσάνης, ενώ ακολούθησε ομιλία από τον Διευθυντή του Α’ Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης κ. Λιβέριο Χανουμίδη για το ιστορικό της ημέρας.

Κλήρωση για την ανάδειξη νέων μελών για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κλήρωση για την ανάδειξη νέων μελών για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

 1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

 2. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αποδοχή παραίτησης Συμβούλου της Κοινότητας Φωτολίβους

 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

 1. Την αριθ.14/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας, περί επικύρωσης των γενικών αποτελεσμάτων των εκλογών της της 26ης Μαϊου 2019 και ανακήρυξης των δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των Κοινοτήτων του Δήμου Προσοτσάνης (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2023)

 2. Την αριθ.93/60173/23-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ενημέρωση για εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους»

 3. Την έγγραφη δήλωση-υποβολή παραίτησης του κ.Γιαννούλη Θεόφιλου του Γεωργίου, συμβούλου της Κοινότητας Φωτολίβους (αριθ.πρωτ. 10073/13-9-2019)

 4. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Πρόγραμμα διαχείρισης των νεκρών ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ ανακοινώνει ότι από τις 05/07/2019 άρχισε και πάλι στην Περιφέρεια, το πρόγραμμα περισυλλογής και αποτέφρωσης νεκρών ζώων καθώς και κατασχεθέντων προϊόντων ως εξής:
1. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 04/07/2022 και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στο 1.500.000,00€
2. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει καθοριστικά:
i. στην ολοκληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος για τις Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες(ΜΣΕ)και στην βελτίωση του υγειονομικού καθεστώτος της χώρας
ii. στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, της Υγείας των ζώων και του Περιβάλλοντος.
3. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

Ανάρτηση του δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας

Τέταρτη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 16034/19.10.2018 απόφασης «Ανάρτηση του δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, (60 συνολικά)»

Δείτε το έγγραφο

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα με θέμα "Κοινωνία για όλους"

69538420 2473770809565041 187492270411350016 o

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο Προσοτσάνης στις 10:30 η Ημερίδα του προγράμματος ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων) με θέμα "Κοινωνία για όλους" κατά τη διάρκεια της οποίας το Επιστημονικό Προσωπικό των συνοδευτικών δράσεων του ΤΕΒΑ ανέπτυξε τις δράσεις στις οποίες δύναται να συμμετέχουν οι ωφελούμενοι του ΚΕΑ παράλληλα με τη διανομή τροφίμων και αγαθών.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr