Kλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα συμμετέχουν σε Επιτροπές για το έτος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

  1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

  2. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συμμετοχή τους στις παρακάτω επιτροπές για το έτος 2022 :

Περιγραφή επιτροπής

1. Διενέργειας δημοπρασιών αρ.1 του ΠΔ 270/1981
2. Εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων του αρ.7 ΠΔ 270/1981 και αρ.194 Ν.3463/06
3. Εκποίησης – Αγοράς και Εκμίσθωσης κινητής και ακίνητης περιουσίας αρ.186,191,192 του Ν.3463/06
4. Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2022.
5. Παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης ποσού έως 5.869,41€, άρ.15 ΠΔ171/1987.
6. Εκτίμησης κινητών του άρθρου 199 παρ.6 του Ν.3463/06 για καταστροφή.

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, την Δευτέρα 29/11/2021, ώρα 10:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, που θα συμμετέχουν στις προμνημονευόμενες Επιτροπές για το έτος 2022.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr)

 

Η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

Στεφανίδου Χαρίκλεια

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr