Εντοπίστηκε κρούσμα της Γρίπης των πτηνών στον οικισμό Σώστη της Π.Ε Ροδόπης

anakoinwsh

Στις 27 Ιανουαρίου 2017, εντοπίστηκε κρούσμα της Γρίπης των πτηνών στον οικισμό Σώστη της Π.Ε Ροδόπης σε οικόσιτα πουλερικά.

Η Δνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, έχοντας υπόψη τα επανειλημμένα κρούσματα της νόσου στην βόρεια Ευρώπη και στα Βαλκάνια, ότι το κρούσμα στην Ροδόπη αποτελεί το τρίτο που διαπιστώθηκε στη χώρα μετά τον Έβρο και την Αρκαδία και ότι μεγαλώνει συνεχώς ο αριθμός των μεταναστευτικών πτηνών που έρχονται για να διαχειμάσουν στην περιοχή μας, ανακοινώνει τα εξής:

 

Η Μολυσμένη εκμετάλλευση
Οι κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Π.Ε Ροδόπης θανάτωσαν όλα τα πουλερικά( 56 συνολικά) της μολυσμένης οικόσιτης εκμετάλλευσης και ενταφιάστηκαν άλλα 41 πουλερικά, που ήταν ήδη νεκρά εξαιτίας του νοσήματος, ενώ καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε ο χώρος της εκμετάλλευσης.

 

Μέτρα για ια την προστασία του πτηνοτροφικού μας κεφαλαίου:
Οικόσιτα πουλερικά:
• Απαγορεύεται η διατήρηση οικόσιτων πουλερικών σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ) σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ από υδροβιότοπους.
• Τα οικόσιτα πουλερικά διατηρούνται ΜΟΝΟ σε κλειστούς χώρους και λαμβάνονται μέτρα που αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά.
• Οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες διατηρούνται χωριστά από άλλα είδη πουλερικών.

 

Πουλερικά συστηματικών εκμεταλλεύσεων ή ελευθέρας βοσκής-βιολογικής εκτροφής
Οι ιδιοκτήτες των παραπάνω εκμεταλλεύσεων εκτός από τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου πρέπει επιπλέον να :
• εφαρμόζουν συστήματα προστασίας ώστε να αποτρέπεται η επαφή των εκτρεφομένων πουλερικών με τα άγρια πτηνά ή άλλα οικόσιτα πουλερικά
• περιορίζουν τις μετακινήσεις πουλερικών, οχημάτων και ατόμων στο εσωτερικό και μεταξύ των εκμεταλλεύσεων.
• προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών, παροχής τροφής και νερού από τα άγρια πτηνά ή άλλα ζώα
• διαθέτουν συστήματα απολύμανσης στις εισόδους των εκμεταλλεύσεων και των κτιρίων

 

Οι ιδιοκτήτες των οικόσιτων ή συστηματικών εκτροφών, πρέπει να παρατηρούν και να καταγράφουν καθημερινά την υγιεινή κατάσταση των πουλερικών και ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για τυχόν ύποπτα συμπτώματα γρίπης (π.χ μεγάλος αριθμός ασθενών και νεκρών πτηνών)

 

Άγρια πτηνά
Οι τοπικές δασικές αρχές, τα μέλη κυνηγετικών, ορνιθολογικών και άλλων οργανώσεων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές την διαπίστωση τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας ή αξιοσημείωτες εστίες ασθένειας για τα άγρια πτηνά και ιδίως τα υδρόβια άγρια πτηνά. Σημειώνεται επιπλέον ότι απαγορεύεται η χρήση πτηνών των τάξεων Anseriformes και Charadriformes ως δολώματα στη διάρκεια του κυνηγιού.

 

Δημόσια Υγεία:
Παρότι μέγρι σήμερα δεν έγει διαπιστωθεί μόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο Η5Ν8, συνιστάται η αποφυγή επαφής του κοινού με τα άγρια πτηνά και κυρίως τα υδρόβια. Σε περίπτωση ανεύρεσης κάποιου άγριου νεκρού πτηνού παρακαλούμαι να ειδοποιούνται άμεσα οι Κτηνιατρικές Αργές.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής τους

ΠΑΡΚΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ – Δράσεις Εκπαίδευσης και Πολιτισμού για το 2017

PARKO FILIPPWN

 

 

Η νέα χρονιά ξεκινάει με πολύ υψηλούς στόχους για την επιστημονική ομάδα ΟΨΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ, καθώς μετά το στάδιο της παρουσίασης του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας CLLD LEADER με τίτλο “Πάρκο Φιλίππων” (σε συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες Καβάλας, Δράμας και Σερρών) και της αρχικής διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς, αρχίζει ένας κύκλος εκπαιδευτικών εκδρομών στην ευρύτερη περιοχή των Τεναγών, με σκοπό την γνωριμία με τον τόπο, τους κατοίκους του, τις παραδόσεις του και τις δυνατότητές του.

Δελτίο τύπου Πολιτιστικού Συλλόγου Καλής Βρύσης

mpampougera17

Δελτίο Τύπου

 

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλής Βρύσης, θεωρώντας ότι το “Δρώμενο του Μπαμπούγερου” και φέτος είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και ότι υπήρξε μεγάλος αριθμός επισκεπτών από όλη την Ελλάδα στο χωριό Καλή Βρύση, έχει υποχρέωση να ευχαριστήσει :

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή η καθιερωμένη κοπή της πίτας του Συλλόγου Βλάχων Προσοτσάνης

pita vlaxwn2017

 

Την Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2017 ανήμερα των Φώτων, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πίτας στην αίθουσα του Συλλόγου Βλάχων Προσοτσάνης "Οι Γραμμουστιάνοι" αμέσως μετά τον Αγιασμό Των Υδάτων.

Αποτελέσματα Πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΠΕ καθηγητών Φυσικής Αγωγής

npddlo

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης έχοντας υπ’ όψη:

 

 

1)Το άρθρο 170 του Ν. 3584/07

 

2)Το άρθρο 11 παρ.2 του ΠΔ 410/88

3)Την περιπτ΄ δ παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10

4)Την παρ. 20 Άρθρο 21 του ν. 2190/1994

5)Την αριθ.711/30-11-2016 προκήρυξη του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για την πρόσληψη προσωπικού το πρακτικό και τους σχετικούς πίνακες ( ονομαστική κατάσταση όλων των υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση, πίνακα κατάταξης και πίνακα επιλογής (αποκλεισθείς κανείς υποψήφιος)), που συνέταξε η επιτροπή που συστήθηκε με την αριθμ. 64/2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη του κάτωθι υποψηφίου που προτάσσεται στους πίνακες κατάταξης:

 

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

αριθμ.

Α.Δ.Τ.

 

Είδος της παρεχόμενης εργασίας

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

1

Δρανόβαλης

Πέτρος

Παναγιώτης

ΑΖ 886092

ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Οκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Ως καθηγητή Φυσικής Αγωγής της κατηγορίας ΠΕ για να διαχειρίζεται τις ανάγκες και τα προγράμματα άθλησης των ομάδων του Δήμου στο Κλειστό Γυμναστήριο Προσοτσάνης με οκτάμηνη σύμβαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους κανόνες που ορίζουν το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

 

 

Το παραπάνω προσωπικό θα ακολουθεί το ωράριο απογευματινής λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου 14:00 έως 22:00.

 

 

Μεταξύ του ανωτέρω και του ΝΠΔΔ θα υπογραφεί σύμβαση αφού κληθεί να αναλάβει υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρου 170 παρ 2 του Ν. 3584/07 .

 

Ο Παραπάνω αν δεν εμφανισθεί ή αποχωρήσει πριν την λήξη του οκταμήνου θα αντικατασταθεί από τον Πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων.

 

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 

Οι αποδοχές του ανωτέρω θα είναι αυτές που προβλέπονται στο μισθολόγιο των υπαλλήλων ΟΤΑ όπως ισχύει κάθε φορά και η πληρωμή θα γίνεται εις βάρος των ειδικών πιστώσεων και ΚΑ του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2017.   

 
 

CAMP ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ EΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ U19 και U17 στην Προσοτσάνη.

 

P1020739

Από τις 27 έως 30 Δεκεμβρίου στην Προσοτσάνη διεξήχθη camp προετοιμασίας εθνικών ομάδων γυναικών U19 και U17 χορηγία του Δήμου Προσοτσάνης.

 

Το camp πραγματοποιήθηκε εν όψι των προκριματικών του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 17-20 Μαρτίου 2017 στη Λήμνο για τις U19 και εν όψι των προκριματικών τον Αύγουστο στα Σκόπια για τις U17 με διπλές προπονήσεις καθημερινά. Την τελευταία μέρα διεξήχθη αγώνας μεταξύ των δυο ομάδων.

 

Τις εθνικές ομάδες συνόδευσαν ο τεχνικός συντονιστής εθνικών ομάδων γυναικών Τζουβάρας Χρήστος, ο προπονητής εθνικών ομάδων γυναικών U19 Tαρινίδης Αλέξανδρος, ο προπονητής εθνικών ομάδων γυναικών U17 Χριστοδουλίδης Τριαντάφυλλος και η έφορος εθνικών ομάδων γυναικών Ερασμία Λάσκαρη.

 

Παράλληλα, στις 28 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο το οποίο παρακολούθησαν αθλήτριες και προπονητές , από τον επίκουρο καθηγητή ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής κ. Γαργαλιάνο Δημήτρη με θέμα “ΔΙΠΛΗ ΚΕΡΙΕΡΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ”.

Στολισμός του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Δημαρχείο Προσοτσάνης

 

006

Σε μια ατμόσφαιρα γιορτής και χαράς υποδέχθηκε και φέτος το Δημαρχείο Προσοτσάνης τους οικότροφους και την επιστημονική ομάδα της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. Ν. Δράμας.

Ο Δήμαρχος κ. Άγγελος Λύσσελης καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους εκλεκτούς επισκέπτες, για την ανταπόκριση τους στο κάλεσμα της τοπικής αρχής, που ως σκοπό είχε το στολισμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και τη μετάδοση του πνεύματος των Χριστουγέννων.  

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το 1o Συμπόσιο Μακεδονικής Παράδοσης & Ιστορίας που πραγματοποιήθηκε στην Προσοτσάνη

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Συμπόσιο Μακεδονικής Παράδοσης & Ιστορίας που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2016 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Προσοτσάνης «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

IMG 7832

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την εισήγηση του κ. Κωνσταντίνου Μιχόπουλου, μέλους της Εταιρείας Δραμινών Μελετών, με θέμα «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΚΑΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ». Ακολούθησε η παρουσίαση των παραδοσιακών φορεσιών φορεσιών του Βώλακα από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βώλακα κ.Άρμεν Δημήτριο. Τα μοντέλα που φόρεσαν την παραδοσιακή φορεσιά του Βώλακα Ράνια Ζαχαράκη, Μάτα Λάζου και ο Τρύφων Στάϊκος συμμετείχαν σε επαγγελματική φωτογράφιση από νωρίς στο φαράγγι της Πετρούσας, με σκοπό τον εμπλουτισμό του φωτογραφικού αρχείου αυθεντικών παραδοσιακών φορεσιών της ΠΟΠΣΜ, στο πλαίσιο της έρευνας και καταγραφής της Μακεδονικής Παράδοσης.

 

Το Συμπόσιο έκλεισε με την εισήγηση του Προέδρου της ΠΟΠΣΜ κ.Γεωργίου Τάτσιου, ο οποίος παρουσίασε την Ομοσπονδία των Μακεδόνων, το έργο και τα μελλοντικά της σχέδια. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασε η τεκμηριωμένη αναφορά σε προσπάθειες αλλοίωσης της γνήσιας Μακεδονικής Παράδοσης, καθώς και στην πρόσφατη εκδοτική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε για το ντόπια χωριά της Δράμας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε η περίπτωση συγκεκριμένης έκδοσης (Μάϊος 2016) που προέκυψε από το ερευνητικό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία: Καταγραφή, μελέτη και προβολή της μουσικοχορευτικής παράδοσης της Ελλάδας» με φορέα υλοποίησης το Σύλλογο ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (2001-2005). Η εγκυρότητα της καταγραφής επισκιάστηκε από τις αυθαίρετες και υποκειμενικές ερμηνείες που εκφράζει μια συνεργάτης της ομάδας χορού του επιδοτούμενου προγράμματος. Αδιαφορώντας για τις απόψεις των ντόπιων της Δράμας και των Σερρών υποστηρίζει απροκάλυπτα ότι έχουν σλαβική συνείδηση κι ότι καταπιέστηκαν σφόδρα από το Ελληνικό κράτος. Η αντιδράσεις των ντόπιων του Βώλακα Δράμας, του Χαρωπού και του Βαμβακοφύτου Σερρών τους οποίους προσβάλει άμεσα είναι μεγάλες. Η φιλοξενία που παρείχαν οι ντόπιοι στην ερευνητική ομάδα ανταποδόθηκε με τον χειρότερο τρόπο από τη συγγραφέα, η οποία διδάσκει ως εξωτερικός συνεργάτης σε διάφορα πανεπιστήμια. Σύντομα θα υπάρξει συντονισμένη κίνηση για προσβολή του περιεχομένου της συγκεκριμένης έκδοσης.

IMG 7734 1

 

Πλήθος κόσμου κατέκλισε την αίθουσα του νεότευκτου Πολιτιστικού Κέντρου του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Προσοτσάνης «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». Μεταξύ αυτών παρευρέθηκε ο Αιδεσιμότατος κ. Κωνσταντίνος Ουρούμης ο Δήμαρχος Προσοτσάνης κ. Άγγελος Λύσελης, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Κων/νος Κινατζίδης, ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Τσαουσίδης, ο πρόεδρος της Δ.Κ. Προσοτσάνης κ. Κυριάκος Κυρίου, δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Προσοτσάνης, ο πρόεδρος του ΚΕΠΑΑΜ κ. Ιωάννης Παπουτσής. Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι εκπρόσωποι Πολιτιστικών Συλλόγων που ήρθαν από την Καλαμίτσα-Κηπούπολη, Μοναστηράκι, Αλιστράτη, Χωριστή, Κρηνίδες, Σιταγρούς, Προσοτσάνη, Δοξάτο, Δράμα, Νικήσιανη, Καλή Βρύση, Παγωνέρι, Πετρούσα, Παλαιοχώρι, Καλλιθέα, Βώλακα, Ξηροπόταμο, Πύργους.

 

Το νέο ημερολόγιο του Κέντρου Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας για το έτος 2017

calendar makedonikos 2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Κέντρο Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας εκδίδει για το έτος 2017 και για 8η συνεχή χρονιά ημερολόγιο, που το αφιερώνει σε συγκεκριμένο θεματικό τομέα της λαϊκής δημιουργίας, στα: «Έπιπλα & σκεύη του χθες».

Πέντε μετάλλια για τον Α.Σ. TAEKBONTO «ΑΤΛΑΝΤΑΣ» Προσοτσάνης σε Διεθνές Τουρνουά στο Βέλγιο!

d6b81ab267746b28d2d87e02e7e8608b XL

 

Μεγάλη επιτυχία για τον Αθλητικό Σύλλογο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ «ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», αφού συμμετέχοντας σε πολύ υψηλού επιπέδου διεθνές πρωτάθλημα στις Βρυξέλλες, 10 και 11 Δεκεμβρίου, με πέντε αθλητές, κατάφερε να επιστρέψει με πέντε μετάλλια στις αποσκευές του! Συγκεκριμένα, χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι αθλητές Παρλακίδης-Κοτανίδης Σάββας και Τασχουνίδου Ιωάννα, ενώ χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Ακριτίδου Σταυρούλα, Γιαννακοπούλου Παναγιώτα και Κόμσιου Γεωργία! Ο Σύλλογος πρωταγωνιστεί σταθερά στα εγχώρια αλλά και σε διεθνή πρωταθλήματα! Πολλά συγχαρητήρια στον προπονητή Αθανάσιο Αλβανίδη και στους αθλητές του για την πολύ καλή δουλειά!

Παράταση περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

anakoinwsh2

H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δράμας σας ενημερώνει ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» παρατείνεται έως 23-12-2016.

Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις στήριξης-φακέλους υποψηφιότητας, οφείλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή έως και τις 9-1-2017, να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας (κτίριο του Διοικητηρίου 1ος όροφος Γραφείο 212 τηλ.2521351212).

Παρακαλούνται οι Δήμοι να αναρτήσουν το Δελτίο στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και να ενημερώσουν τα Τοπικό Διαμερίσματα .και να μας κοινοποιήσουν τα αποδεικτικά ανάρτησης.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ειδών της Ομάδας 9 « ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» για το Ν.Π.του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αποτελεί τμήμα της γενικότερης προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 • Την υπ΄αριθμ. Ελ. Συν.Κλιμ.Τμ. 7 Πράξη 113/2016,

 • Το άρθρο 120 παρ.3 και άρθρο 61 παρ.2 του Ν. 4412/2016

 • Την υπ΄αριθμ. 125/2016 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το άγονο αποτέλεσμα του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τα είδη της Ομάδας 9 «Είδη ιχθυοπωλείου» και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης .

 • Την υπ΄ αριθμ. 249/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών της Ομάδας 9 « Είδη Ιχθυοπωλείου» χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής μελέτης (17/2016).

 • Την υπ΄αριθμ.13038/26.09.2016 διακήρυξη του Δήμου οι όροι της οποίας ισχύουν στην παρούσα πρόσκληση.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Προσοτσάνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών της Ομάδας 9 « Είδη Ιχθυοπωλείου» όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 9

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

03311000-2

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

2.500,00€

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστόέκπτωσηςεπίτοιςεκατό(%)στηνόμιμαδιαμορφούμενηκάθεφορά μέσητιμήλιανικής πώλησης τουείδους τηνημέραπαράδοσης,όπως αυτήπροκύπτειαπότο εκάστοτεεκδιδόμενοδελτίο πιστοποίησηςτιμώντηςυπηρεσίας εμπορίουτηςΠεριφέρειαςΑΜΘ, σύμφωναμετιςδιατάξειςτου άρθρου13τουΝ.3438/2006.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω τηςδιαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr/ τουΣυστήματος.

Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θαπαρέχει,με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία

δημοσίευσης της πρόσκλησης ελεύθερη,άμεση καιπλήρηπρόσβασηστουςόρους της μέση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης :http://www.prosotsani.grκαθώς και στη διαδικτυακήπύλη: www.promitheus.gov.gr.

 

ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.ΗΗ.Σ.

06.12.2016

06.12.2016 και ώρα

14:00

19.12.2016και ώρα

20:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας , δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα .

Οχρόνοςυποβολής τηςπροσφοράς καιοποιαδήποτεηλεκτρονικήεπικοινωνίαμέσωτου Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματααπότοσύστημαμευπηρεσίες χρονοσήμανσηςσύμφωναμε ταοριζόμεναστηνπαρ.3τουάρθρου6τουΝ.4155/13καιτοάρθρο6 τηςΥ.Α.Π1-2390/2013 “Τεχνικέςλεπτομέρειες καιδιαδικασίεςλειτουργίαςτου ΕθνικούΣυστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Περισσότερα...

 

 

 

 

Μανθόπουλος Δημήτρης (Συγγραφέας)

image011Γεννήθηκε το 1937 στην Προσοτσάνη. Υπηρέτησε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για πολλά χρόνια. Γράφει για παιδιά (ποίηση και πεζογραφία). Έχει βραβευτεί επανειλημμένα σε διαγωνισμούς Παιδικού Βιβλίου. Το 1999 του απένειμε το βραβείο Πηνελόπη Δέλτα ο Κύκλος Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, σε αναγνώριση της πολύχρονης προσφοράς του στην παιδική λογοτεχνία. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και, επί σειρά ετών, πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Δράμας.

Έργα

Με των στίχων τα φτερά. Ποιήματα για παιδιά και νέους 1977-2007

image012

Εκδόσεις: Διάπλαση, 2007

Μια πολύτιμη και μοναδική έκδοση του συνόλου της ποιητικής προσφοράς του πολυβραβευμένου ποιητή Δημήτρη Μανθόπουλου. Με στίχους πρωτότυπους και εμπνευσμένους, με χιουμοριστική διάθεση και χωρίς καθόλου διδακτισμό ο Δ. Μ. υμνεί τη ζωή και τον άνθρωπο, τη φύση, την αγάπη, τη φιλία και πάνω απ' όλα την ειρήνη. Η ποίησή του ευαισθητοποιεί τους νεαρούς αναγνώστες και τους δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουν την αισθητική απόλαυση της γνήσιας ποιητικής έκφρασης. Κοινή είναι η αναγνώριση μελετητών και κριτικών της παιδικής λογοτεχνίας ότι ο Δημήτρης Μανθόπουλος κατέχει ξεχωριστή θέση στην ποίηση για παιδιά και ότι συνέβαλε αποφασιστικά στην ποιοτική προαγωγή και την ανανέωσή της. Συγκινητικά και πολλές φορές ενθουσιώδη τα σχόλια άλλων κορυφαίων ποιητών· "Ο Μανθόπουλος είναι χάρμα..." θα πει σε συνέντευξή της η Ρένα Καρθαίου.

 

Παπαρούνες στο μπαλκόνι

image013

Εκδόσεις: Πατάκης, 2002

Το βιβλίο περιέχει δεκαεπτά ιστορίες από την καθημερινότητα. Οι ήρωες του είναι απλοί άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Χαρακτήρες ολοζώντανοι με τις υπερβολές, τις αρετές και τις μικροκακίες τους. Η κυρία Λεμονθέα, που με εξωφρενικούς συνδυασμούς καταλήγει στο συμπέρασμα πως είμαστε όλοι συγγενείς. O κύριος Σκορδοστούμπης, που υπόσχεται παγκόσμια συναδέλφωση και ειρήνη διά της σκορδοφαγίας. Και άλλα πρόσωπα, καθένα με τη δική του ιστορία.

 

Σαραντόκαρδη

image014
Εκδόσεις: Σύγχρονοι Ορίζοντες, 2001

Η Σαραντόκαρδη είναι μια σαρανταποδαρούσα η οποία ευχαριστιόταν τη ζωή της, και ήταν πολύ ευτυχισμένη. Ήταν πολύ περήφανη για τα πόδια της τα οποία καμάρωνε με τις ώρες, ώσπου μια μέρα άρχισε να ανακαλύπτει ότι πολλοί και διάφοροι χρειάζονταν πόδια, κι αφού εκείνη είχε σαράντα απ' αυτά, άρχισε να τα μοιράζει δίχως να τσιγκουνεύεται καθόλου...

 

Μέρες της Αλκυόνης

image016
Εκδόσεις: Ψυχογιός, 2000

Ο Γιάννης είναι ένα παιδί που δεν μπορεί να περπατήσει και γι' αυτό το λόγο έχει κλειστεί στον εαυτό του. Αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ο ίδιος αλλά και η οικογένειά του. Κατορθώνει όμως να ξεπεράσει τις δυσκολίες και τους φόβους του και να γίνει ένα δυνατό και θαρραλέο παιδί. Σ' αυτό βοήθησε ένα ταξίδι στο χωριό και η γνωριμία του με ένα σκιάχτρο που το έβλεπε συχνά στον ύπνο του.

 

Ελένη


Έκδοση Συλλόγου Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών, Δράμα, 1997

image017

 

Ο παππούς μου ο Παπούα. Ιστορίες και ποιήματα για μικρούς και μεγάλους

image031

Εκδόσεις: Σύγχρονη Εποχή, 1997

 

Τα βούκινα της σιωπής
Εκδόσεις: Α.Σ.Ε. , 1991

Στο βιβλίο υπάρχουν τριάντα τρία ποιήματα τα οποία μιλούν για την οικογένεια και τη φιλία, την ειρήνη και τη φύση, την τεχνολογία και την οικολογία. Επίσης, διαβάζουμε ποιήματα για την αποξένωση των ανθρώπων στις πόλεις αλλά και για τη διαμαρτυρία των παιδιών για τα προβλήματα που δημιουργούν οι μεγάλοι.

 

Οι δρόμοι της άνοιξης

image033
Εκδόσεις: Σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα, 1986

Αφήνουμε τη δημοσιά. Μπροστά μας τώρα έχουμε το χωριό. Να και το κυπαρίσσι του σπιτιού μας. Σημαδεύει τον ήλιο, που μόλις σκάει κεφάλι από την πλαγιά. "Καλημέρα σου, ήλιε", λέω μέσα μου και σκιρτώ. Όταν σε λίγο θ ανέβει ψηλά στον ουρανό, η σκιά του κυπαρισσιού μας θα πέφτει ίσα πάνω στο παραθύρι της κουζίνας. Είκοσι δύο Δεκεμβρίου σήμερα. Χειμερινό ηλιοστάσιο δηλαδή. Κι ωστόσο λες και δρασκελίζουμε το κατώφλι του Μάρτη. Αρχή του χειμώνα, μα οι δρόμοι της άνοιξης είναι ανοιχτοί... Ο δρόμος της επιστροφής στο χωριό όπου γεννήθηκε γίνεται για τον νεαρό Μελή ένα ταξίδι στον κόσμο των αναμνήσεων. Μέσα στο τρένο που τον μεταφέρει εκεί ζωντανεύουν όλα τα περιστατικά που σημάδεψαν τη ζωή του, από την παιδική του ηλικία μέχρι τη δύσκολη ενηλικίωση. Κοιμάται και στον ύπνο του έρχονται, σε όνειρα και εικόνες αλλεπάλληλες, πρόσωπα που τον συντρόφεψαν και άλλα που η σκληρή ανάγκη τα οδήγησε στην ξενιτιά, φίλοι που χάθηκαν, συγγενείς που τους αποχαιρέτησε δακρυσμένος, ενώ θυμάται ακόμα, ακροβατώντας πάντα ανάμεσα στη νοσταλγία, τη θλίψη και το γέλιο, τα δύσκολα χρόνια της επταετίας των συνταγματαρχών, μια εποχή που άλλαξε την Ελλάδα, χωρίς όμως να μειώσει στο παραμικρό τη μεγαλοψυχία των ανθρώπων της. Μ αυτό το βιβλίο του, ο Δημήτρης Μανθόπουλος συντάσσει με ευαισθησία, ανθρωπιά και αισιοδοξία, το συναξάρι μιας άλλης Ελλάδας, απευθυνόμενος τόσο σε νεαρούς όσο και σε ενήλικους αναγνώστες.

 

Μαργαρίτες της Ειρήνης

image034
Εκδόσεις: Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις Α.Ε. 1986

Διηγήματα με κοινωνικό περιεχόμενο

 

Τραγουδώ την ειρήνη

image035
Εκδόσεις: Σπουδή, 1982

Ποιήματα για παιδιά

 

Η κιθάρα της αγάπης

image036
Εκδόσεις των Επτά, 1976

Ποιήματα για παιδιά

Άτσαλος Βασίλης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)

atsalosbΟ ομότιμος καθηγητής του A.Π.Θ. Βασίλης Άτσαλος γεννήθηκε στα Kοκκινόγεια του Δήμου Προσοτσάνης το 1931. Τον Ιούνιο του 1949 αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αρρένων Δράμας με τον βαθμό «Λίαν καλώς» και τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 1953 έλαβε το πτυχίο του Κλασικού Τμήματος της Σχολής με τον βαθμό «Άριστα».

Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές, αρχικά στο Στρασβούργο (Δεκέμβρης 1961- Νοέμβρης 1962) ως υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης και ακολούθως στο Παρίσι (Σεπτέμβρης 1964- Ιούλιος 1967) ως υπότροφος του I.K.Y. οπού παρακολούθησε τα μαθήματα, μεταξύ άλλων, και των καθηγητών P. Chantraine και J. Irigoin και ειδικεύτηκε στην ελληνική Παλαιογραφία, Κωδικολογία, Ιστορία και την κριτική των κειμένων. Τον Ιούνιο του 1968 έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα του Πανεπιστημίου των Παρισίων (doctorat de 3e cycle) με το βαθμό «Άριστα».

Από το 1957 ως το 1970 υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση. Από το 1970 ως το 1973 εργάστηκε ως συντάκτης στο Κέντρο Εκδόσεως Έργων Ελλήνων Συγγραφέων (KEEEΣ) της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1973 εξελέγη επικουρικός καθηγητής στην Α' έδρα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Το 1979 διορίστηκε μόνιμος καθηγητής σε έκτακτη αυτοτελή έδρα. Το 1982 εντάχτηκε σε θέση της βαθμίδας του καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του A.Π.Θ. Το 1986 συνταξιοδοτήθηκε και από το 1987 είναι ομότιμος καθηγητής του A.Π.Θ.

Στο διάστημα 1973-1986 δίδαξε στους φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής Eλληνική Παλαιογραφία και Kωδικολογία, Ιστορία και κριτική των κειμένων, Ηρόδοτο, Θουκυδίδη, Ευριπίδη, Λουκιανό, αντίστροφο θέμα κ.ά. Επίσης δίδαξε σε ειδικά φροντιστήρια μαθήματα για την περιγραφή και την καταλογογράφηση των ελληνικών χειρογράφων και οργάνωσε το Παλαιογραφικό Τμήμα του Κλασικού Σπουδαστηρίου.

Από το Μάιο του 1990 και εφεξής συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο πλαισιώνεται από Έλληνες και Βούλγαρους ειδικούς και στόχο έχει την μελέτη των ελληνικών χειρογράφων, που οι Βούλγαροι αφαίρεσαν το 1917 από τις Βυζαντινές Μονές του Τιμίου Προδρόμου Σερρών και της Παναγίας της Αχειροποιήτου του Παγγαίου, της επονομαζόμενης της «Kοσινίτσης» ή «Eικοσιφοινίσσης», και που σήμερα απόκεινται στο ερευνητικό κέντρο «Ivan Dujcev» της Σόφιας.

Έλαβε μέρος σε παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια με πρωτότυπεςatsalos ανακοινώσεις κυρίως από το χώρο της ελληνικής Παλαιογραφίας  και Kωδικολογίας, όπως στο IΔ΄ Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών (Βουκουρέστι 1971) και σε όλα τα Συμπόσια για την Ελληνική Παλαιογραφία και Kωδικολογία (Α΄ Συμπόσιο Παρίσι 1974, Β΄ Βερολίνο και Wolfenbüttel 1983, Γ΄ Erice 1988, Δ΄ Οξφόρδη 1993, Ε΄ Cremona 1998), Έκανε μαθήματα-διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας (14-21/5/ 1979), στο κέντρο ερευνών «I. Dujcev» (Mάιος-Iούνιος 1990), στο Πανεπιστήμιο Iωαννίνων (Mάιος 1993).

Δίδαξε στις ΣEΛME Θεσσαλονίκης (1978 και 1985) και Kαβάλας (1979) και σε Σεμινάρια επιμόρφωσης φιλολόγων του Νομού Δράμας (Σεπτέμβρης 1984), του Νομού Λάρισας (Σεπτέμβρης 1986) και της Κύπρου (Λευκωσία, Λεμεσσός, Πάφος, Mάιος 1987).

Στο πλαίσιο των εξωπανεπιστημιακών δραστηριοτήτων του :

Έλαβε μέρος σε τηλεοπτικές συζητήσεις ( «Η δημοτική χωρίς ακρότητες» [30/4/1976], «Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση» [Φθινόπωρο 1976], «Η διασπορά των ελληνικών χειρογράφων» [Φθινόπωρο 1990], «Τα χειρόγραφ

α του Αγίου Όρους» [Απρίλης 1991], «Τα εικονογραφημένα χειρόγραφα του Αγίου Όρους » [Μάης 1991] ).

Έδωσε διαλέξεις σε πολλές πόλεις της B. Ελλάδας.

Συμμετείχε στην οργάνωση και την πραγματοποίηση στη Δράμα τεσσάρων Επιστημονικών Συναντήσεων με θέμα «Η Δράμα και η περιοχή της - Ιστορία και Πολιτισμός»· στην πρώτη και την τρίτη ως πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής (Δράμα 1989 και 1998 αντίστοιχα) και στη δεύτερη και τέταρτη ως αντιπρόεδρος αυτής (Δράμα 1994 και 2002)

Διετέλεσε αντιπρόεδρος της «Τέχνης», μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Φιλολόγου», πρόεδρος της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας. Ως μέλος της Comité Ιnternational de Paléographie Grecque διοργάνωσε το ΣΤ΄Διεθνές Συμπόσιο Ελληνικής Παλαιογραφίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Δράμα, από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου 2003.

Το ΝΠΔΔ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

npddlo

Το ΝΠΔΔ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, που εδρεύει στην Πετρούσα Ν. Δράμας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

201 ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

Πετρούσα

Ν. Δράμας

ΠΕ καθηγητή Φυσικής Αγωγής Οκτώ μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
201

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1.Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Πιστοποιητικό ειδικότητας Χειροσφαίρισης

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ :

( εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από τα ανωτέρω προσόντα )

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Έ.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Kλήρωση ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών απαραίτητων για την λειτουργία του Δήμου

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

 2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

 1. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 2. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών απαραίτητων για την λειτουργία του Δήμου :

 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΔ 270/81)

 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ - ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ): (ΑΡΘΡΑ 186,192,191, ν.3463/06)

 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΑ 194 Ν 3463/06):

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας την Παρασκευή 02/12/2015, ώρα 08:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παραπάνω επιτροπές για το έτος 2017 αποτελούμενες από υπαλλήλους και αιρετούς.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

elstat

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ), για τις διενεργούμενες από αυτήν στατιστικές έρευνες (περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017), να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 18ης Νοεμβρίου 2016 μέχρι και την 24" ώρα της 18ης Δεκεμβρίου 2016. Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο 2017.

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.

 

Αποκλειστικά και μόνον, για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γεωργική Έρευνα (ΕΓΕ) δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μόνον γεωπόνοι (γεωτεχνικοί), ιδιώτες και ιδιωτικοί υπάλληλοι, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22-67 ετών, με γνώση Η/Υ (Microsoft Office Excel).

 

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο

 

Μαθήματα Αμπελουργίας - Οινολογίας

dimitra logo

Τετραήμερο δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο για την καλλιέργεια της αμπέλου, διοργανώνει το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, στη Δράμα.

Το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι: «Μαθήματα Αμπελουργίας - Οινολογίας» και θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου ως την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ), στο 5ο χλμ Δράμας - Θεσσαλονίκης. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 16 ώρες. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον προϊστάμενο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, κ. Αναστασιάδη Άνθιμο, στο  τηλέφωνο: 25210 58175, ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..  

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr