ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ́ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

thyreos

ΤΟ Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.∆.∆. ∆ήμου Προσοτσάνης, που εδρεύει στην Πετρούσα Ν. ∆ράμας...

Διαβάστε περισσότερα...

 

 

 

 

 

 

Συγχαρητήριο Δημάρχου προς τους αθλητές και τον Σύλλογο ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ «ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

46644885 556399554816228 5806197731470868480 n

Ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος συγχαίρει θερμά τους αθλητές του Συλλόγου ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ «ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» Ελένη Παπάζογλου και Αλέξανδρο Μπαρκόφ για την κατάκτηση της 1ης θέσης και του χρυσού μεταλλίου και τους Μωυσιάδη Δημήτριο, Τσιριμικίδη Βασίλειο, Αραμπατζόγλου Καρυοφυλλιά και Λιάπη Σταυρούλα που κατέλαβαν την 5η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ καθώς και τον προπονητή τους Θάνο Αλβανίδη για την κατάταξη τουσυλλόγου στην 2η θέση Πανελλαδικά.

 

2η βιωματική συνάντηση με τους γονείς των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Προσοτσάνης

46356527 2201049163471550 5810636919473700864 n

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Νομικού Προσώπου Δήμου Προσοτσάνης και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης συνδιοργάνωσαν την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου και ώρα 17:30 τη 2η βιωματική συνάντηση με τους γονείς των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Προσοτσάνης. Το θέμα της 2ης συνάντησης είχε τίτλο «Ενθαρρύνοντας… την Αυτοεκτίμηση» και είχε ως στόχο να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο της αυτοεκτίμησης στην πορεία ζωής του παιδιού. Έτσι, οι γονείς κατανόησαν μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο την έννοια και τους τρόπους ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης ενώ μέσα από τη βιωματική άσκηση αναγνώρισαν την επίδραση των λέξεων και της επικριτικής συμπεριφοράς των γονέων στην αυτοεκτίμηση του παιδιού. Τέλος, αποσαφηνίστηκαν οι έννοιες ενθάρρυνση και έπαινος, η χρησιμότητα της ενθάρρυνσης και οι τρόποι παροχής της.

Πρωταθλητές Ελλάδος αναδείχθηκαν αθλητές του Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

46644885 556399554816228 5806197731470868480 n

Πρωταθλητές Ελλάδος 2018, στις κατηγορίες τους, αναδείχθηκαν οι αθλητές του Α.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, Μπαρκώφ Αλέξανδρος και Παπάζογλου Ελένη, οι οποίοι αγωνίστηκαν, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων, που διεξήχθη στην Αθήνα στις 17-18 /11. Επίσης, κατέλαβαν την 5η πανελλήνια θέση οι αθλητές Μωυσιάδης Δημήτριος, Τσιριμικίδης Βασίλειος, Αραμπατζόγλου Καρυοφυλλιά, Λιάπη Σταυρούλα, καθώς ηττήθηκαν στον τέταρτο αγώνα τους, που οδηγούσε στα μετάλλια. Ο Σύλλογος, χάρη στις εξαιτερικές επιδόσεις των αθλητών του, κατετάχθη βαθμολογικά 2ος πανελληνίως.

46450994 734389780278933 4207873146012827648 n

Κλείσιμο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης ως ένδειξη πένθους

thyreos

ΘΕΜΑ: «Κλείσιμο του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης ως ένδειξη πένθους».

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:
1. Το γεγονός του τραγικού θανάτου του κ.Αμεριάδη Δημητρίου, Εκπαιδευτικού του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης
2. Την σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Δράμας
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α ́ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 παρ.4 περίπτ.27 του Ν.3852/2010
5. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων»

Κλήρωση μελών επιτροπής διαγωνισμού «Οδοποιία Δήμου Προσοτσάνης ΣΑΤΑ 2018»

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιοποίηση των στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού, την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:00 πμ, προκειμένου να διεξαχθεί ο ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018».

Η κλήρωση και η επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)σύμφωνα με την Απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τεύχος Β').

Επίσης, ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη δημοπράτηση του ανωτέρω έργου με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 152.277,36 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

 

Kλήρωση μελών επιτροπής διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018»

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιοποίηση των στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού, την Δευτέρα 05 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:00 πμ, προκειμένου να διεξαχθεί ο ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018».

Η κλήρωση και η επιλογή των μελών επιτροπής διαγωνισμού γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)σύμφωνα με την Απόφαση του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (ΦΕΚ 4841/29.12.2017 τεύχος Β').

Επίσης, ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη δημοπράτηση του ανωτέρω έργου με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 79.533,06 ευρώ (με 24% Φ.Π.Α.).

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση

idrima dia viou mathisis

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση» στο παρακάτω link:

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

29983074 1020136391458910 8092710711632792061 o

(στην φωτογραφία από την βράβευση του ως καλύτερο δεξί ίντερ σε διεθνές τουρνουά Εθνικών Ομάδων Παίδων)

 

Στην εθνική ομάδα χειροσφαίρισης ΠΑΙΔΩΝ κλίθηκε για ακόμα μία φορά ο αθλητής του ΑΟ Προσοτσάνης Θανάσης Παπάζογλου. Η Εθνική πραγματοποιεί προπονήσεις στην Πτολεμαΐδα από τις 24 μέχρι της 28 Οκτωβρίου και θα δώσει παράλληλα δυο παιχνίδια με την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας.

Δασικός χάρτης Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας

thyreos
Ανάρτηση του δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας,εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμπακίου,Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου, (60 συνολικά)
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ

28h oktwbrioy
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ

Για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2018, θα γίνουν στην Τοπική μας Κοινότητα οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Μεγαλώνοντας με όρια…

44387768 255746495124630 9119778276078780416 n

Το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Νομικού Προσώπου Δήμου Προσοτσάνης και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης συνδιοργάνωσαν την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και ώρα 17:30 βιωματική συνάντηση με τους γονείς των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Προσοτσάνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

 

Γενικός τριήμερος σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Δημοτικών Καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδ. Δικαίου, των Τραπεζών, Ιδ. Καταστημάτων, οικιών κλπ. από 8ης πρωινής ώρας της 26ης Οκτωβρίου μέχρι της δύσης του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2018.

1ο Διεθνές "Brevet Philippi" (Φίλιπποι – Αμφίπολη) στις 20 Οκτωβρίου

 

poster photo web 01

 

Μια διαφορετική γνωριμία με την περιοχή του Πάρκου Φιλίππων, από τον αρχαιολογικό χώρο Φιλίππων μέχρι την Αμφίπολη κι από τις υπώρειες του Παγγαίου μέχρι τους πρόποδες του Φαλακρού και του Μενοικίου, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν στις 20 Οκτωβρίου δεκάδες ποδηλάτες και οι συνοδοί τους που θα πάρουν μέρος σ’ έναν μοναδικό ποδηλατικό γύρο 210χλμ: το 1ο Διεθνές "Brevet Philippi".

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας

thyreos

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr