Απογαφή Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021

Σε συνέχεια του εγγράφου μας με αριθ. πρωτ. ΓΔ2-752/28-06-2021 σας ενημερώνουμε ότι, κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ η διαδικασία επιλογής των απογραφέων, το έργο τους, οι όροι της συνεργασίας τους με την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών και να ενταχθούν στο Μητρώο Απογραφέων ΠΚ, για απασχόληση κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων για την εγγραφή τους στο Μητρώο Απογραφέων ΠΚ, υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους μόνον ηλεκτρονικά μέχρι και τη 15η ώρα της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous-enum-1

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στο Μητρώο Απογραφέων ΠΚ έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών (έτη γέννησης 1954-2003). Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Παρακαλούμε όπως, ενημερώσετε σχετικά κάθε υπάλληλό σας ώστε να έχει την ευκαιρία να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην Απογραφή Πληθυσμού Κατοικιών ως απογραφέας δεδομένου ότι, ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής των Απογραφέων αποτελεί η απασχόληση τους στους Δήμους. Σημειώνεται ότι, η εργασία είναι αμειβόμενη από την ΕΛΣΤΑΤ και θα πραγματοποιείται, χωρίς να παρακωλύεται η κανονική εργασία των υπαλλήλων σας, σε ώρες και ημέρες εκτός υπηρεσίας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία στο τόσο σημαντικό έργο για τη Χώρα και τις τοπικές Κοινωνίες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


Εκτύπωση   Email