ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ

anakoinwsh2

Ενημερώνουμε τους δικαιούχους ότι από 26 Οκτωβρίου 2017 έως 30 Νοεμβρίου 2017 θα γίνεται στο ΚΕΠ η θεώρηση των δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοτυπια)

2. Εκκαθαριστικό

3 . Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής ( απόφαση αναπηρίας)

Φθινοπωρινή καμπάνια εμβολιασμού των αλεπούδων κατά της Λύσσας

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ, με αφορμή την έναρξη της φθινοπωρινής καμπάνιας εμβολιασμού των αλεπούδων κατά της Λύσσας, ανακοινώνει τα παρακάτω:

Απαγόρευση Θήρας κατά την Διάρκεια Διεξαγωγής της 11ης Διοργάνωσης Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου,περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Δράμας

anakoinwsh2

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ορεινή περιοχή του Δήμου Παρανεστίου στις 13 έως 15 Οκτωβρίου 2017 θα διεξαχθεί η 11η Διοργάνωση <<Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου –Virgin Forest Trail>>.

Ενέργειες αγροτών ή κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων που χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα επαγγελματικής χρήσης προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων

fytofarmaka

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι:

  • Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων).
  • Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων), δύναται να είναι:

α) Όσοι είναι  κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

β) Όσοι είναι κάτοχοι συγκεκριμένων  τίτλων σπουδών (όπως Γεωπονίας , τεχνολόγοι γεωπονίας φυτικής παραγωγής κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κι έχουν λάβει την σχετική έγκριση.

γ) λοιπά φυσικά πρόσωπα (μη πιστοποιημένοι χρήστες) υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων  (α) και (β), δηλαδή κάποιος πιστοποιημένος χρήστης. Η ανάληψη της ευθύνης χρήσης δηλώνεται ηλεκτρονικά  μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  • Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι  πιστοποιημένοι χρήστες, οι οποίοι  προτίθενται να αναλάβουν την ευθύνη εφαρμογής (ψεκασμού) επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για λογαριασμό τρίτων προσώπων (μη πιστοποιημένων χρηστών) να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» για να δηλώσουν τα πρόσωπα για τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη χρήσης (ψεκασμού). Εάν δεν χρησιμοποίησαν μέχρι τώρα τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ πρέπει αρχικά να εγγραφούν στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 
    http://e-services.minagric.gr/)   για να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης.
  • Μη πιστοποιημένοι χρήστες για τους οποίους δεν έχει αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω η ευθύνη εφαρμογής από κάποιον πιστοποιημένο χρήστη, δεν μπορούν να λαμβάνουν συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων και απαγορεύεται να τα προμηθεύονται.
  • Όσοι είναι  κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και δεν επιθυμούν να αναλάβουν ευθύνη ψεκασμού για τρίτους (μη πιστοποιημένους χρήστες) δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για λεπτομερή πληροφόρηση να απευθύνονται  στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.

Αιτήσεις για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έως 4-12-17

anakoinwsh2

Η Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ αριθ. 940/81279/26-07-2017 (ΦΕΚ 2741 Β’ / 04-08-2017) με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄52)», [όπως αυτό προστέθηκε με τον ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α’ 164)]. Η απόφαση αυτή καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που είχαν ιδρυθεί - κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) την 12η Μαρτίου 2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4056/2012) εντός οικισμών ή πλησίον αυτών σε απόσταση που δεν επαρκεί για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουναΙ αίτηση για την έκδοση άδειας διατήρησης στην Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 4η Δεκεμβρίου 2017. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, θα διακόπτεται η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των φορέων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr