Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2019

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΟΔήμος Προσοτσάνης προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση, των οχημάτων-μηχανημάτων του, για το έτος 2019, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν κλειστές έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα οχήματα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο οικονομικής προσφοράς παρατίθενται στα παραρτήματα Α, Β και Γ της παρούσης Πρόσκλησης.

Πληροφορίες: Τηλ. 2522350152 Μαναρίδου Αλεξάνδρα Γραφείο Προμηθειών.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 


Εκτύπωση   Email