Ενέργειες αγροτών ή κατόχων αγροτικών εκμεταλλεύσεων που χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα επαγγελματικής χρήσης προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων

fytofarmaka

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι:

 • Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων).
 • Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων), δύναται να είναι:

α) Όσοι είναι  κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

β) Όσοι είναι κάτοχοι συγκεκριμένων  τίτλων σπουδών (όπως Γεωπονίας , τεχνολόγοι γεωπονίας φυτικής παραγωγής κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κι έχουν λάβει την σχετική έγκριση.

γ) λοιπά φυσικά πρόσωπα (μη πιστοποιημένοι χρήστες) υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων  (α) και (β), δηλαδή κάποιος πιστοποιημένος χρήστης. Η ανάληψη της ευθύνης χρήσης δηλώνεται ηλεκτρονικά  μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 • Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι  πιστοποιημένοι χρήστες, οι οποίοι  προτίθενται να αναλάβουν την ευθύνη εφαρμογής (ψεκασμού) επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για λογαριασμό τρίτων προσώπων (μη πιστοποιημένων χρηστών) να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» για να δηλώσουν τα πρόσωπα για τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη χρήσης (ψεκασμού). Εάν δεν χρησιμοποίησαν μέχρι τώρα τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ πρέπει αρχικά να εγγραφούν στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ 
  http://e-services.minagric.gr/)   για να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης.
 • Μη πιστοποιημένοι χρήστες για τους οποίους δεν έχει αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω η ευθύνη εφαρμογής από κάποιον πιστοποιημένο χρήστη, δεν μπορούν να λαμβάνουν συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων και απαγορεύεται να τα προμηθεύονται.
 • Όσοι είναι  κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και δεν επιθυμούν να αναλάβουν ευθύνη ψεκασμού για τρίτους (μη πιστοποιημένους χρήστες) δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για λεπτομερή πληροφόρηση να απευθύνονται  στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.

Απαγόρευση Θήρας κατά την Διάρκεια Διεξαγωγής της 11ης Διοργάνωσης Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου,περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Δράμας

anakoinwsh2

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ορεινή περιοχή του Δήμου Παρανεστίου στις 13 έως 15 Οκτωβρίου 2017 θα διεξαχθεί η 11η Διοργάνωση <<Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου –Virgin Forest Trail>>.

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

anakoinwsh2

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Τ.Α.Α.) Νομού Δράµας, ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου, θα ήθελε να ενημερώσει τους παραγωγούς της περιοχής μας ότι, με βάση την ΥΑ 1224/37627/29- 03-2016 (ΦΕΚ 953Β΄/ΖΟ16), µπορούν να προµηθευτούν φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης των αγροτικών τους εκµεταλλεύσεων.

Διαβάστε περισσότερα...

Αιτήσεις για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έως 4-12-17

anakoinwsh2

Η Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ αριθ. 940/81279/26-07-2017 (ΦΕΚ 2741 Β’ / 04-08-2017) με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄52)», [όπως αυτό προστέθηκε με τον ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α’ 164)]. Η απόφαση αυτή καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που είχαν ιδρυθεί - κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) την 12η Μαρτίου 2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4056/2012) εντός οικισμών ή πλησίον αυτών σε απόσταση που δεν επαρκεί για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουναΙ αίτηση για την έκδοση άδειας διατήρησης στην Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 4η Δεκεμβρίου 2017. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, θα διακόπτεται η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των φορέων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

npddloΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΑΠΗ (αποφ. 27/2015 του ΔΣ του ΝΠΔΔ ) του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, θα συσταθούν τριμελείς Συντονιστικές Επιτροπές Μελών των ΚΑΠΗ με τους αναπληρωτές τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Επιτροπές έχουν όλα τα μέλη των κατά τόπους ΚΑΠΗ για το ΚΑΠΗ στο οποίο είναι ενεργά μέλη ( έχουν ανανεώσει ετήσια εγγραφή).

Συντονιστικές Επιτροπές θα συσταθούν στα ΚΑΠΗ:

 • Προσοτσάνης

 • Πετρούσας

 • Αργυρούπολης

 • Φωτολίβους και

 • Σιταγρών

Τα μέλη όλων των ΚΑΠΗ μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητες από σήμερα έως και τις 5-5-2017 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στην κ. Ιωαννίδου Βασιλική Κοινωνική Λειτουργό Προϊσταμένη του Τμήματος Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του ΝΠΔΔ στο τηλ. 2522022038.

Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περισσοτέρων από τριών μελών ανά ΚΑΠΗ διενεργούνται εκλογές.  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr