Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 83.262,10€ χωρίς Φ.Π.Α. (103.245,00€ με 24% ΦΠΑ).

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21-01-2020 και ώρα 01:00 μ.μ., στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, 66200 Προσοτσάνη, μέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Το παρόν δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΤΟΥ Ν.4643/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 193/3.12.2019) , ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ , ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΕ ΔΙΟΡΘΩΣΗ (όπου απαιτείται) ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΤΗ ΔΕΗ (ή σε άλλο πάροχο), ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 , ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΛΠ.

ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/03/2020.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου)

2) ΕΝΤΥΠΟ Ε9 (δήλωση περιουσιακής κατάστασης)

3) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ανακοινώνεται ότι μετακινήθηκαν τα Γραφεία του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης από τον Παιδικό Σταθμό της Πετρούσας στο κτίριο του παλιού Δημαρχείου Προσοτσάνης (Πλατεία Δημοκρατίας) στην Προσοτσάνη.

Τα νέα τηλέφωνα του ΝΠΔΔ είναι:

  • Διεύθυνση ΝΠΔΔ : τηλ. 2522350180, φαξ 2522350181

  • Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών : τηλ. 2522350182, φαξ 2522350183

  • Τμήμα Προσχολικής Αγωγής : τηλ.: 2522350187

  • Γενικό φαξ: 2522350185

Μετατίθεται η ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Μετατίθεται η ημερομηνία για την ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Τ.Κ.
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» για την Τρίτη 21-01-2020 και ώρα 09:00, σύμφωνα με την υπ' αρ. 2/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  Δ.Προσοτσάνης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr