Απαγόρευση Θήρας κατά την Διάρκεια Διεξαγωγής της 11ης Διοργάνωσης Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου,περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Δράμας

anakoinwsh2

 

Σας ενημερώνουμε ότι στην ορεινή περιοχή του Δήμου Παρανεστίου στις 13 έως 15 Οκτωβρίου 2017 θα διεξαχθεί η 11η Διοργάνωση <<Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου –Virgin Forest Trail>>.

Αιτήσεις για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έως 4-12-17

anakoinwsh2

Η Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ αριθ. 940/81279/26-07-2017 (ΦΕΚ 2741 Β’ / 04-08-2017) με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄52)», [όπως αυτό προστέθηκε με τον ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α’ 164)]. Η απόφαση αυτή καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που είχαν ιδρυθεί - κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) την 12η Μαρτίου 2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4056/2012) εντός οικισμών ή πλησίον αυτών σε απόσταση που δεν επαρκεί για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουναΙ αίτηση για την έκδοση άδειας διατήρησης στην Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 4η Δεκεμβρίου 2017. Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, θα διακόπτεται η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των φορέων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

npddloΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΑΠΗ (αποφ. 27/2015 του ΔΣ του ΝΠΔΔ ) του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, θα συσταθούν τριμελείς Συντονιστικές Επιτροπές Μελών των ΚΑΠΗ με τους αναπληρωτές τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Επιτροπές έχουν όλα τα μέλη των κατά τόπους ΚΑΠΗ για το ΚΑΠΗ στο οποίο είναι ενεργά μέλη ( έχουν ανανεώσει ετήσια εγγραφή).

Συντονιστικές Επιτροπές θα συσταθούν στα ΚΑΠΗ:

  • Προσοτσάνης

  • Πετρούσας

  • Αργυρούπολης

  • Φωτολίβους και

  • Σιταγρών

Τα μέλη όλων των ΚΑΠΗ μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητες από σήμερα έως και τις 5-5-2017 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στην κ. Ιωαννίδου Βασιλική Κοινωνική Λειτουργό Προϊσταμένη του Τμήματος Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του ΝΠΔΔ στο τηλ. 2522022038.

Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περισσοτέρων από τριών μελών ανά ΚΑΠΗ διενεργούνται εκλογές.  

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ

anakoinwsh2

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Τ.Α.Α.) Νομού Δράµας, ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου, θα ήθελε να ενημερώσει τους παραγωγούς της περιοχής μας ότι, με βάση την ΥΑ 1224/37627/29- 03-2016 (ΦΕΚ 953Β΄/ΖΟ16), µπορούν να προµηθευτούν φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης των αγροτικών τους εκµεταλλεύσεων.

Διαβάστε περισσότερα...

Kλήρωση για την ανάδειξη επιτροπή παραλαβής

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

  1.  Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
  2.  Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β') 
  3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
  4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (4) τεσσάρων μελών Δημοτικών Συμβούλων εκ των οποίων (2) δύο για Τακτικά και (2) δύο για Αναπληρωματικά μέλη, για τη συμμετοχή τους σε επιτροπή παραλαβής έργων και εργασιών ώς 5.869, 41 Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 15 του Π.Δ 171/1987 (Α ‘ 84) για το έτος 2017.
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr