Επαναλειτουργία Λαϊκών Αγορών με το σύνολο των πωλητών (παραγωγοί και έμποροι)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Λαϊκές του Δήμου Προσοτσάνης από το Σάββατο 30-01-2021 και μέχρι νεωτέρας, θα λειτουργήσουν με το σύνολο των πωλητών (παραγωγοί και έμποροι) σύμφωνα με τα ισχύοντα που αναφέρονται στο ΦΕΚ 186/23-01-2021.

Η ανάπτυξη των πάγκων θα γίνει στην παράλληλη αγορά που δημιουργήθηκε με την 83/2020 απόφαση Δημάρχου Προσοτσάνης που περιλαμβάνει τμήμα της οδού Ε. Λύμπου, τμήμα της οδού Αθ. Διάκου και τμήμα της οδού Κύπρου, τηρώντας τα ακόλουθα μέτρα.

  1. Υποχρεωτικά χρήση μάσκας και γαντιών

  2. Οι καταναλωτές θα έχουν απόσταση ο ένας από τον άλλον τουλάχιστον 1,5 μέτρο.

  3. Οι πάγκοι των πωλητών θα έχουν απόσταση 5 μέτρα μεταξύ τους.

  4. Να υπάρχουν αντισηπτικά χεριών στους πάγκους και τα κέρματα να φυλάσσονται είτε σε οινόπνευμα είτε μέσα σε αντισηπτικό διάλυμα.

 

Προκείμενου να αποφευχθεί το κλείσιμο της Λαϊκής Αγοράς εκ νέου

Παρακαλούμε για την συμμόρφωση όλων με τα παραπάνω μέτρα

Προστασίας διασποράς του covid19

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δ/νση Δασών Δράμας: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων

Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Δράμας, ανακοινώνεται ότι με την 428/15.01.2021 απόφασή μας (Α∆Α: 9ΗΦ3ΟΡ1Υ‐1ΑΔ), αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx) ο δασικός χάρτης των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (66 συνολικά), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α ́), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», μέσω της οποίας, και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν ήδη υποβληθεί αντιρρήσεις ή αιτήματα προδήλων σφαλμάτων. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά στις 29 Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 13η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στη αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 2α Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2020

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης»

Λύθηκε το πρόβλημα που υπήρχε στις αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης

Από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, μας ενημέρωσαν ότι έχει λυθεί το πρόβλημα που υπήρχε στις αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης (καυσόξυλα – βιομάζα).

Προσοχή! Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι σήμερα 14/01/2021 και για την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί αν θα δοθεί σχετική παράταση.

Το Σάββατο η λαϊκή αγορά της Προσοτσάνης

Σας ενημερώνουμε ότι η λαϊκή αγορά της Προσοτσάνης μετά το πέρας των εορτών

θα λειτουργήσει ξανά στην καθιερωμένη μέρα, δηλαδή τo Σάββατο 9-1-2021

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr