Δημιουργία Τράπεζας Αίματος Δήμου Προσοτσάνης

Αιμοδοσία

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019»

Θέμα: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019»

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 56.774, 19€ χωρίς Φ.Π.Α. (70.400,00€ με 24% ΦΠΑ).

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10-12-2019 και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 15, 66200 Προσοτσάνη, μέσω της ιστοσελίδας https://mimed.ggde.gr.

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

Το παρόν δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Προσοτσάνης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκnς ανακοινώνεται ότι είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των κυψελών που πρόκειται να διαχειμάσουν. 

Στα πλαίσια της καταγραφής αυτής παρακαλούνται όλοι οι μελισσοκόμοι να προσέλθουν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, που υπάγονται, για να δηλώσουν των αριθμό των κυψελών διαχείμασης. Τελική ημερομηνία της δήλωσης είναι η 31/12/2019.

Επισημαίνουμε ότι η δήλωση αυτή είναι υποχρεωτική για τους κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων και σε περίπτωση παράλειψης της θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Επιτόπιοι έλεγχοι μπορούν να γίνονται ανά πάσα στιγμή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

Απαγόρευση αλιείας πέστροφας 2014-2020

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με το Β.Δ. 147/21 (ΦΕΚ Α' 43) απαγορεύεται σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια της επικράτειας, η αλιεία πέστροφας από 1ης  Νοεμβρίου κάθε έτους μέχρι 15ης Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Η τήρηση του παραπάνω Π.Δ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διενεργείται από τις Αστυνομικές και Δασικές Αρχές του Νομού.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας για την αστυνόμευση των ιχθυοτρόφων υδάτων για την προστασία της αναπαραγωγής της πέστροφας και την αποτροπή του κινδύνου καταστροφής των ιχθυοαποθεμάτων άγριας πέστροφας. Οι παραβατες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (N.1740/87 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2040/1992)

Θα θέλαμε να τονίσουμε σε πέραττώσεις διαπίστωσης παράβασης, την σημασία της ενημέρωσης της Υπηρεσία μας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να (απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Δράμας και στα τηλέφωνα 25213 51236 / 51201.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr