23ο Δημοτικό Συμβούλιο - Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:30


ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 23η «ΕΙΔΙΚΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 20.12.2019 και ώρα 19:30 να προσέλθετε στην 23η «ΕΙΔΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέµα:

«Έγκριση σχεδίου Προὔπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 Δήμου Προσοτσάνης καθώς και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσεως-Στοχοθεσία Δήμου Προσοτσάνης 2020»
(ΣΧΕΤ.:167/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)


Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr