22ο Δημοτικό Συμβούλιο - Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18:30

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

 

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 20.12.2019 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στην 22η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συµβουλίου, η οποία Θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα:

1. Συζήτηση για την Συμφωνία Πρεσπών-µεταναστευτικὀ.

2. Έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου εκδηλώσεων Δημοτικού σχολείου ΤΚ Σιταγρών».

3. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή κενοταφίων στα νεκροταφεία του συνοικισμού Τσιφλίκι της ΤΚ Φωτολίβους».

4. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση άπορου δηµότη.

5. Εισήγηση για την 17η τροποποίηση του προὐπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2019.

6. «Έγκριση της απευθείας ανάθεσης μίσθωσης ιδιωτικὠν ακινήτων στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης λόγω άγονου αποτελέσματος της αρχικής και της επαναληπτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.»

7. Τροποποίηση των Ν.Π. των Σχολικὠν Επιτροπών.

8. Τροποποίηση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

9. Λήψη απόφασης για τον τρόπο αντιμετώπισης βασικὠν αναγκὠν καθαριότητας του Δήμου Προσοτσάνης.

10. Ορισµός µελών Επιτροπών για το έτος 2020.

11. Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Προσοτσάνης για το 2020


Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr