11ο Δημοτικό Συμβούλιο - Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020 και ώρα 20:00

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 08-07-2020 και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην 11η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Συζήτηση της υπ΄αριθ. 14/2020 απόφασης της ΔΗΚΕΠ με θέμα: «Έγκριση ή μη της διοργάνωσης των πολιτιστικών εκδηλώσεων “Προφήτης Ηλίας 2020”» και για τις λοιπές εκδηλώσεις του Δήμου Προσοτσάνης μετά τις 15/7/2020.

 1. Έγκριση της 11ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου οι. Έτους 2020.

 2. Έγκριση της 12ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου οι. Έτους 2020.

 3. Έγκριση της Τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Προσοτσάνης (ΦΕΚ 2444/Β/2-11-2011).

 4. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 28/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με θέμα: «Έγκριση συστήματος μοριοδότησης εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης».

 5. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 29/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με θέμα: «Καθορισμός ύψους εισφορών-Τροφείων για τα φιλοξενούμενα βρέφη του Βρεφικού Τμήματος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης».

 6. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 31/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με θέμα: «Μείωση του ύψους τροφείων για το μήνα Μάρτιο που διακόπηκε η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών και για τους Παιδικούς Σταθμούς με εκ περιτροπής λειτουργία».

 7. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 32/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με θέμα: «Συμπληρωματική απόφαση Τροποποίησης του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατόπιν του με αριθμ. 5934/19-6-2020 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ.».

 8. Επιστροφή έκτασης 5.000 τ.μ. από την κ. Χατζησαββίδου Αικατερίνη στην ακίνητη περιουσία του Δήμου.

 9. Έγκριση επέκτασης του δικτύου ΦΟΠ και της καταβολής του ποσού.

 10. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Καλλιθέας».

 11. Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Προσοτσάνης στον Δήμαρχο για την υπογραφή σύμβασης ανακατασκευής των παιδικών χαρών Φωτολίβους και Μαυρολεύκης.

 12. Μεταφορά έργων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ


Με βάση την 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών η 11η Συνεδρίαση Δ.Σ. την Τετάρτη 8-7-2020 θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.


Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr