19ο Δημοτικό Συμβούλιο - Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 19η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019» (παρ. 4 του άρθρου 163 Ν. 3463/2006, όπως ισχύει)

Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 στην 19η «EIΔIKH» συνεδρίαση του Δημοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για:

ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ --ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018, όπως ελέγχθηκαν από τον ορκωτό λογιστή.

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr