Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ( ενοικίαση ) δημοτικών αγρών σε περιοχές του Δήμου Προσοτσάνης (Προσοτσάνη , Γραμμένη)

            thyreos

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 27717

Προσοτσάνη 30/10/2012

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Διακηρύττει ότι:

 

Στις 9-11-2012 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11-12πμ θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας κατά το νόμο επιτροπής του Δήμου επαναληπτική φανερή , προφορική , πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ( ενοικίαση ) δημοτικών αγρών σε περιοχές του Δήμου Προσοτσάνης (Προσοτσάνη , Γραμμένη)

Τονίζεται ότι η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις , όπως καθορίζει η απόφαση 138/2012 της Οικονομικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

 

Αναλυτικά εκμισθώνονται οι κάτωθι αγροί:

  1. Δ/Κ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

αγρός αρ. 3282 , έκτασης 7.000τμ

αγρός αρ. 6698, έκτασης 3.160τμ

αγρός αρ. 2693, έκτασης 5.350τμ

αγρός αρ. 3269, έκτασης 5.005τμ

  1. Τ/Κ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ

αγρός αρ. 597 , έκτασης 6.300τμ

αγρός αρ. 191 , έκτασης 12.600τμ

 

 

Δεκτοί στην δημοπρασία γίνονται κάτοικοι και δημότες του Δήμου Προσοτσάνης, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν δημοτική φορολογική ενημερότητα και την ανάλογη εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή Τ.Π.Δ.

 

Αναλυτική διακήρυξη υπάρχει στα γραφεία του Δήμου, την οποία μπορούν να μελετήσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


Εκτύπωση   Email