Ο Δήμος ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΪ»

thyreosΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΪ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

» με προϋπολογισμό 513.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Με το προτεινόμενο έργο θα γίνει αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ στην περιοχή της έδρας του Δήμου, στη θέση «ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΪ» Η έκταση του ρυπασμένου χώρου είναι 29.540,00 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 398.521,06 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 7.223,04 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και

γ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟ με προϋπολογισμό 6.432,43 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 412.176.53 € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).


Εκτύπωση   Email