ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - Δημοπρασία για την εκμίσθωση ( ενοικίαση ) δημοτικών αγρών σε περιοχές του Δήμου Προσοτσάνης (Προσοτσάνη , Γραμμένη, Χαριτωμένη , Κοκκινόγεια )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Προσοτσάνη 17/10/2012

ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ: 26965


thyreosΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Διακηρύττει ότι:

 

Στις 29-10-2012 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11-12πμ θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας κατά το νόμο επιτροπής του Δήμου φανερή , προφορική , πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση

( ενοικίαση ) δημοτικών αγρών σε περιοχές του Δήμου Προσοτσάνης (Προσοτσάνη , Γραμμένη, Χαριτωμένη , Κοκκινόγεια )

Τονίζεται η δημοπρασία θα διεξαχθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις , όπως καθορίζει η απόφαση 138/2012 της Οικονομικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.

 

Αναλυτικά εκμισθώνονται οι κάτωθι αγροί:

  1. Δ/Κ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

            αγρός αρ. 3282 , έκτασης 7.000τμ

            αγρός αρ. 6698, έκτασης 3.160τμ

            αγρός αρ. 2693, έκτασης 5.350τμ

            αγρός αρ. 3269, έκτασης 5.005τμ

            αγρός αρ. 1234, έκτασης 11.443τμ

  1. Τ/Κ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ

           αγρός αρ. 597 , έκτασης 6.300τμ

           αγρός αρ. 191 , έκτασης 12.600τμ

  1. Τ/Κ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ

           αγρός αρ. 1744 , έκτασης 12.000τμ

  1. Τ/Κ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ

          αγρός αρ. 259 , έκτασης 10.250τμ

 

Δεκτοί στην δημοπρασία γίνονται κάτοικοι και δημότες του Δήμου Προσοτσάνης, οι οποίοι οφείλουν να προσκομίσουν δημοτική φορολογική ενημερότητα και την ανάλογη εγγυητική επιστολή Τράπεζας ή Τ.Π.Δ.

Αναλυτική διακήρυξη υπάρχει στα γραφεία του Δήμου, την οποία μπορούν να μελετήσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.-

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 

 


Εκτύπωση   Email