ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΪ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

thyreos

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΪ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΪ» ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

» με προϋπολογισμό 513.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Με το προτεινόμενο έργο θα γίνει αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ στην περιοχή της έδρας του Δήμου, στη θέση «ΚΟΥΡΟΥ ΤΣΑΪ» Η έκταση του ρυπασμένου χώρου είναι 29.540,00 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών.

α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 398.521,06 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

β) κατηγορία ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ με προϋπολογισμό 7.223,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και

γ) κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟ με προϋπολογισμό 6.432,43 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 412.176.53 € (χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεώρηση).

pericon


Εκτύπωση   Email