ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018


Ο Δήμος Προσοτσάνης προκειμένου να προβεί στην ασφάλιση, των  οχημάτων-μηχανημάτων του, για το έτος 2018, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους  με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν κλειστές  έγγραφες οικονομικές προσφορές  στο Δημοτικό Κατάστημα   μέχρι την    Παρασκευή  22  Δεκεμβρίου  2017.
Αναλυτικές πληροφορίες  για τα οχήματα,  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έντυπο οικονομικής προσφοράς παρατίθενται  στα  παραρτήματα Α, Β και Γ της παρούσης Πρόσκλησης.
Πληροφορίες: Τηλ. 2522350150-150 Καλτσάμη Μαρία  Γραφείο Προμηθειών.

 

Περισσότερα...


Εκτύπωση   Email