Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών σε περιοχές του Δήμου Προσοτσάνης

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Διακηρύσσει την φανερή ,πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών σε περιοχές του Δήμου Προσοτσάνης ,όπως αναλυτικά αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα .

Τα στοιχεία των δημοπρατούμενων αγρών (περιοχή, αριθμός, έκταση), η ελάχιστη τιμή εκκίνησης δημοπρασίας και η εγγυητική συμμετοχής ανά αγρό ,αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 

ΑΡΙΘ. ΑΓΡΟΥ

 

ΕΚΤΑΣΗ (τμ)

Ελάχιστη προσφορά

ΕΥΡΩ/ΣΤΡ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΥΡΩ

1α. ΓΡΑΜΜΕΝΗ 191 12.600 30,00 37,80
  β   597 6.300 30,00 18,90
    2 ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ 259 10.250 15,00 15,37
ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ 74 7.100 30,00 21,30
  β   218 11.500 30,00 34,50
  γ   14 5.500 30,00 16,50
ΣΙΤΑΓΡΟΙ 749 19.100 31,00 59,21
  β   1794 98.250 31,00 304,57
5 ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 1744 12.000 30,00 36,00
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 157 22.962 32,00 73,47
  β   293 6.000 32,00 19,20
  γ   320β 10.000 32,00 32,00
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 3282 7.000 25,00 17,50
  β   3564 11.486 17,00 19,52
  γ   308 10.000 12,00 12,00
8 α ΠΕΡΙΧΩΡΑ 5 5.125 25,00 12,80
    β   11 4.625 25,00 11,55
    γ   667 10.625 25,00 26,55

Η δημοπρασία , θα διεξαχθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/12/2017 και ώρα 10.00πμ-11.00πμ , στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης (Δημαρχείο).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50161 & 163, αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπ).


Εκτύπωση   Email