ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης :

Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  για την  επιλογή αναδόχου της σύμβασης «Εργασίες συντήρησης, συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών και ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2021» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 προεκτιμώμενης αξίας 60.000,00€ χωρίς τον ΦΠΑ .

Ταξινόμηση κατά CPV:50110000-9, 34300000-0.

Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ.3/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για το σύνολο των εργασιών των οχημάτων, το σύνολο των ανταλλακτικών και το σύνολο των ελαστικών σύμφωνα με την μελέτη. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 6 μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και εγγυητική επιστολή  συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής  Διενέργειας του διαγωνισμού  την   Τρίτη  02-02-2021  (και ώρα 10:00 π.μ. λήξη παράδοσης  προσφορών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο  Προσοτσάνης που βρίσκεται στην οδό Χρήστου Σακάρη 15.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αλεξάνδρα Μαναρίδου τηλ :2522350152 email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

                          

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 


ΑΡΧΕΙΑ


 


Εκτύπωση   Email