ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

thyreos

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ


Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

διακηρύσσει

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Προϋπολογισμού 2.720.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας
κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως
άνω έργου.

 

{tab=Αρχεία}

 

{/tabs}


Εκτύπωση   Email