Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Α.Μ.Θ.
        ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                              
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η      Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου  Προσοτσάνη διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του  Δημοτικού ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ  που βρίσκεται στην Τ/Κ Μεγαλοκάμπου του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ,

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο της Προσοτσάνης στις 3/12/2014  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και από ώρα  12πμ -01.00 μμ. ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής και υπό τους όρους  της 144/2014 αποφ. οικον. επιτροπής .

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας , η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους  την ΤΕΤΑΡΤΗ  10/12/2014   και ώρα 12πμ-01.00μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης  (Τηλ: 25223-50163,  αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπύρος). 

Προσοτσάνη, 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2014

Ο Δήμαρχος του Δήμου  Προσοτσάνης

                                Άγγελος Λύσσελης


Εκτύπωση   Email