Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση Δημοτικών Αγρών Μαυρολεύκης -Προσοτσάνης-Πετρούσας

thyreos 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Α.Μ.Θ.
        ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η      Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου  Προσοτσάνη διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση Δημοτικών Αγρών Μαυρολεύκης-Προσοτσάνης-Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο της Προσοτσάνης στις 3/12/2014  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και από ώρα  11.00πμ-12.00πμ ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής και υπό τους όρους  της 145/2014 αποφ. οικον. επιτροπής .

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας , η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους  την ΤΕΤΑΡΤΗ  10/12/2014   και ώρα 11.0πμ-12.00πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης  (Τηλ: 25223-50163,  αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπύρος). 

 

ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ
ΑΓΡΟΣ 707Δ και έκτασης 10.000τμ
ΑΓΡΟΣ 37Α και έκτασης 3.000τμ
ΑΓΡΟΣ 37Β και έκτασης 4.000τμ
ΑΓΡΟΣ 707Β και έκτασης 10.000τμ
ΑΓΡΟΣ 707Γ και έκτασης 10.000τμ
ΑΓΡΟΣ 707Α και έκτασης 12.000τμ
ΑΓΡΟΣ 502Α και έκτασης 8.000τμ
ΑΓΡΟΣ 510Α και έκτασης 11.500τμ
ΑΓΡΟΣ 510Β και έκτασης 11.500τμ
ΑΓΡΟΣ 707Ε και έκτασης 10.000τμ
ΑΓΡΟΙ  (σχολικός κλήρος)427,440,209,307,91  συνολικής  έκτασης 32.996τμ
ΑΓΡΟΣ 502Β έκτασης 12.500τμ  από συνολική 17.500τμ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
ΑΓΡΟΣ 2693 και έκτασης 5.350τμ
ΑΓΡΟΣ 6698 και έκτασης 3.160τμ
ΑΓΡΟΙ 1748-1749Α και έκτασης συνολικής 4.205τμ

 

ΠΕΤΡΟΥΣΑ
ΑΓΡΟΣ 7669 και έκτασης 6.875τμ

Προσοτσάνη, 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2014

Ο Δήμαρχος του Δήμου  Προσοτσάνης

 Άγγελος Λύσσελης


Εκτύπωση   Email