Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση Δημοτικών Αγρών Μεγαλοκάμπου -Μικροκάμπου –Περιχώρας- Φωτολίβους

thyreos 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  Α.Μ.Θ.
        ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                             
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η      Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου  Προσοτσάνη διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση Δημοτικών Αγρών Μεγαλοκάμπου-Μικροκάμπου –Περιχώρας- Φωτολίβους   του Δήμου Προσοτσάνης

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο της Προσοτσάνης στις 3/12/2014  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και από ώρα  10.00πμ-11.00πμ ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής και υπό τους όρους  της 145/2014 αποφ. οικον. επιτροπής .

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας , η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους  την ΤΕΤΑΡΤΗ  10/12/2014   και ώρα 10.0πμ-11.00πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης  (Τηλ: 25223-50163,  αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπύρος). 

ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ
Αγρός αρ.45 και έκτασης 14.375τμ.
ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ
ΑΓΡΟΣ 610 και έκτασης 6.100τμ
ΑΓΡΟΣ 184 και έκτασης 7.200τμ
ΑΓΡΟΣ 800 και έκταση 9.400τμ
ΠΕΡΙΧΩΡΑ
ΑΓΡΟΣ 218 και έκτασης 5.500τμ
ΑΓΡΟΣ 1746 και έκτασης 4.600τμ
ΑΓΡΟΣ 247 και έκτασης 2.000τμ
ΑΓΡΟΣ 705 και έκτασης 9.000τμ
ΑΓΡΟΣ 25 και έκτασης 2.000τμ
ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ
ΑΓΡΟΣ 5και έκτασης 22.864τμ

Προσοτσάνη, 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2014

Ο Δήμαρχος του Δήμου  Προσοτσάνης

Άγγελος Λύσσελης


Εκτύπωση   Email