Δημοπρασία η εκμίσθωση(ως βοσκοτόπου) τμήματος 3.798.41τμ απο το αρ.510β αγροτεμάχιο Μαυρολεύκης

 

            thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνη διακηρύσσει ότι:

 

Εκτίθεται σε φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση(ως βοσκοτόπου) τμήματος 3.798.41τμ απο το αρ.510β αγροτεμάχιο Μαυρολεύκης του ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΆΝΗΣ

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο της Προσοτσάνης στις 02-02-2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 10 -11 πμ. ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής και υπό τους όρους της 13/2015 αποφ. Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους την ΔΕΥΤΕΡΑ 09-02-2015 και ώρα 10-11πμ .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50163, αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπύρος).

 

 

Προσοτσάνη, 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης

Άγγελος Λύσσελης


Εκτύπωση   Email