Διακήρυξη - Επισκευή και συντήρηση οχημάτων του Δήμου Προσοτσάνης για το έτος 2015

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήρια κατακύρωσης: α) τη χαμηλότερη προσφορά μεσυμπλήρωση τιμολογίου για τις εργασίες επισκευής και β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε Ευρώ επί επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών και ελαστικών, για την εκτέλεση της εργασίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α 23%.


Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Χρήστου Σακάρη 15 την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την συντήρηση επισκευή οχημάτων.
Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής ( άρθρο 157 του Ν.4281/2014) .

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2522350152 αρμόδια κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα).

Μελέτη επισκευής και συντήσησης οχημάτων
pdf


Εκτύπωση   Email