Δημοπρασία για εκμίσθωση αγροτεμάχιου της Τ.Κ. Αργυρούπολης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική , πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση, έκταση 18.464τμ, με χαρακτηριστικό –Τμήμα 2- από το αρ. 320β αγροτεμάχιο της Τ/Κ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ του Δήμου Προσοτσάνης , σύμφωνα με την 48/2019 αποφ.της Ο.Ε. και την αρ 41/2019 απόφαση του Δ.Σ. Προσοτσάνης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο της Προσοτσάνης στις 17-04-2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 10-11πμ, ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής και υπό τους όρους της 48/2019 αποφ. Οικ. Επιτροπής , της αρ. 41/2019 αποφ. Δ.Σ. και της αρ.3820 / 05-04-2019 διακήρυξης .

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους την ΤΕΤΑΡΤΗ 24-04-2019 και ώρα 10-11πμ , με τους ίδιους όρους .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50163, αρμόδιος κ.Κουμουνδούρος Σπύρος).


Εκτύπωση   Email