Δημοπρασία για εκμίσθωση, τέσσερα (4) τμήματα από το αρ. 2788α αγροτεμάχιο της Τ/Κ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης διακηρύσσει ότι:

Εκτίθενται σε φανερή, προφορική , πλειοδοτική δημοπρασία για εκμίσθωση, τέσσερα (4) τμήματα από το αρ. 2788α αγροτεμάχιο της Τ/Κ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ του Δήμου Προσοτσάνης με τους χαρακτηριστικούς αριθμούς και εκτάσεις :

  1. Τμήμα Τ2 , έκτασης 21.734τμ

  2. Τμήμα Τ3α , έκτασης 22.000τμ

  3. Τμήμα Τ3β , έκτασης 22.451τμ

  4. Τμήμα Τ3γ , έκτασης 22.050τμ

σύμφωνα με την 41/2019 αποφ.της Ο.Ε. και τις αρ. 9/2019 και 28/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. Προσοτσάνης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο της Προσοτσάνης στις 05-04-2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 10-11πμ, ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής και υπό τους όρους της 41/2019 αποφ. Οικ. Επιτροπής και της αρ. 9/2019 , 28/2019 αποφ. Δ.Σ. και της αρ.3123 / 21-3-2019 διακήρυξης .

Σε περίπτωση άγονης διαδικασίας, η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-4-2019 και ώρα 10-11πμ , με τους ίδιους όρους .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50163, αρμόδιος κ.Κουμουνδούρος Σπύρος).


Εκτύπωση   Email