ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ &ΧΩΡΩΝ ΠΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την εργασία με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ &ΧΩΡΩΝ ΠΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ».

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 170/4110/11-04-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη ,η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης ποσού 23.997,12 σε βάρος του Κ.Α. 35/6262.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2019.

Αναλυτικότερα η τεχνική έκθεση της εργασίας και ο προϋπολογισμός της έχει ως εξής :

Δ.Κ./Τ.Κ.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ (m2)

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ (m2)

   

Δ.Ε. ΣΙΤΑΓΡΩΝ

   

Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ

1

1.1 Χώρος διεξαγωγής Αναστεναρίων

26000

 
   

1.2 Νησίδα έμπροσθεν και απέναντι από τα νεκροταφεία

125

 
   

1.3 Χώρος πλησίον γηπέδου

670

 
   

1.4 Νησίδα τρίγωνη εντός οικισμού (με τον μετρητή του Ο.Τ.Ε.)

150

 
   

1.5 Προαύλειος χώρος σχολείου (σημειώνεται ότι η συντήρηση-περιποίηση του προαύλιου χώρου θα γίνεται έως τη λήξη της σχολικής περιόδου και με την επανέναρξη της και σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη του συμφωνητικού)

3400

 
   

1.6 Νησίδα τρίγωνη μετά το σχολείο πλησίον του περιφερειακού

200

 
   

1.7 Προαύλειος χώρος τέως κοινοτικού καταστήματος

600

 
   

1.8 Προαύλειος χώρος εκκλησίας

900

 
       

32045

Τ. Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

2

2.1 Είσοδοι Τοπικής Κοινότητας (τόσο από Δράμα όσο και από Σιταγρούς (απέναντι από ξύλινο καφενείο)

340

 
   

2.2 Χώρος πάρκου όπισθεν τέως Κοινοτικού Καταστήματος

2840

 
   

2.3 Περιβάλλον χώρος Νηπιαγωγείου (σημειώνεται ότι η συντήρηση-περιποίηση του προαύλιου χώρου θα γίνεται έως τη λήξη της σχολικής περιόδου και με την επανέναρξη της και σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη του συμφωνητικού)

1600

 
   

2.4 Χώρος πάρκου απέναντι από ΕΨΥΚΑ

3500

 
       

8280

Τ.Κ. ΣΙΤΑΓΡΩΝ

3

3.1 Χώρος γηπέδου ποδοσφαίρου εντός του οικισμού

6900

 
   

3.2 Χώρος πάρκου, παιδικής χαράς

4450

 
   

3.3 Περιβάλλον χώρος Νηπιαγωγείου, Δημοτικού (σημειώνεται ότι η συντήρηση-περιποίηση του προαύλιου χώρου θα γίνεται έως τη λήξη της σχολικής περιόδου και με την επανέναρξη της και σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη του συμφωνητικού)

3080

 
   

3.4 Έξοδος από Σιταγρούς προς Αλιστράτη

580

 
       

15010

Τ.Κ. ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

4

4.1 Χώρος πάρκου όπου βρίσκεται το γήπεδο 5x5

920

 
   

4.2 Χώρος πάρκου οικισμού Ποντίων

1220

 
   

4.3 Χώρος πάρκου περιοχής «Τσιφλικιού»

500

 
   

4.4 Περιβάλλον χώρος εκκλησιών (Αγ. Γεωργίου και Αγ. Αναργύρων)

1880

 
   

4.5 Χώρος αλσυλλίου στην είσοδο από Δράμα (απέναντι από βενζινάδικο)

5000

 
   

4.6 Περιβάλλον χώρος Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου (σημειώνεται ότι η συντήρηση-περιποίηση του προαύλιου χώρου θα γίνεται έως τη λήξη της σχολικής περιόδου και με την επανέναρξη της και σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη του συμφωνητικού)

6400

 
       

15920

Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ

5

5.1 Περιβάλλον χώρος Κ.Η.Φ.Η.

1000

 
   

5.2 Χώρος γηπέδου 5x5

600

 
   

5.3 Χώρος πλατείας

550

 
       

2150

Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ

6

6.1 Περιβάλλον χώρος τέως Δημοτικού Σχολείου

8000

 
   

6.2 Χώρος πλατείας και παιδικής χαράς

870

 
   

6.3 Χώρος πάρκου κοντά στο υδραγωγείο

150

 
   

6.4 Χώρος πάρκου νότιας εισόδου

1500

 
   

6.5 Χώρος πρασίνου στη θέση «Καρυδιές»

1000

 
       

11520

Τ.Κ. ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ

7

7.1 Περιβάλλον χώρος πλατείας (περιλαμβάνει τους χώρους του κοινοτικού αναψυκτηρίου, τέως κοινοτικού καταστήματος, τέως Δημοτικού σχολείου, Αγροτολέσχης).

2610

 
   

7.2 Είσοδοι τόσο από Αγιοχώρι όσο και από Αγ. Μηνά

500

 
   

7.3 Χώρος παιδικών χαρών

500

 
       

3610

Σύνολο Δ.Ε. ΣΙΤΑΓΡΩΝ

 

88535

         
   

Δ.Ε ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

   

Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

8

8.1. Παιδικές Χαρές

   
   

8.1.1.Θέση Τρέπκα μπάρα

1980

 
   

8.1.2.Θέση Ζικέλα

680

 
   

8.1.3.Θέση Μουριά πλατεία

240

 
   

8.1.4.Θέση Παλιά εκκλησία

350

 
   

8.1.5.Θέση Πλάτανος

100

 
   

8.1.6.Θέση Καρυδιές (Σταυρός Πετρούσας)

900

 
       

4250

   

8.2. Πάρκα

   
   

8.2.1.Θέση Παπά λίμνη

2750

 
   

8.2.2.Θέση πάρκο αεροπτεριστών

935

 
   

8.2.3.Θέση αλσύλλιο φαραγγιού

750

 
   

8.2.4.Θέση Βανάστρανα

2800

 
   

8.2.5.Θέση Γέφυρα Τσέργας

2350

 
   

8.2.6.Θέση Μπουνάρ Μπας (Σταυρός Πετρούσας)

1000

 
       

10585

   

8.3. Κοινοτικοί Χώροι

   
   

8.3.1.Χώρος Γυμνασίου

2200

 
   

8.3.2. Χώρος Δημοτικού Σχολείου

820

 
   

8.3.3. Χώρος Νηπιαγωγείου

280

 
   

8.3.4. Χώρος Αγροτικού Ιατρείου

180

 
   

8.3.5. Χώρος Κ.Α.Π.Η.

180

 
   

8.3.6. Χώρος Προσκοπισμού

85

 
   

8.3.7.Χώρος Κοινοτικής αποθήκης

430

 
   

8.3.8. Χώρος Αγίου Αρχάγγελου

1050

 
   

8.3.9. Είσοδος Τ.Κ. Πετρούσας από Προσοτσάνη (Πέτρινη Βρύση – Άγιος Μάρκος – γέφυρα)

2380

 
   

8.3.10.  Είσοδος Τ.Κ. Πετρούσας από Δράμα (χόντινε Βρύση – parking τρέπκα μπάρα)

770

 
   

8.3.11.Διάφοροι μικροί χώροι στάθμευσης

75

 
       

8450

         

Δ.Κ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

9

9.1. Πάρκα

   
   

9.1.1.Μεγάλου Αλεξάνδρου

1820

 
   

9.1.2.Θέση «Βολακιώτικα»

400

 
   

9.1.3.Βιοτρός

5000

 
   

9.1.4.Μαυρομμάτη

250

 
   

9.1.5.Ποντίων

1400

 
   

9.1.6.Ίριδας

1000

 
       

9870

   

9.2. Κοινοτικοί Χώροι

   
   

9.2.1.Περιβάλλων Χώρος Γυμνασίου

1200

 
   

9.2.2. Χώροι Δημοτικών Σχολείων (1ο 2ο 3ο )

930

 
   

9.2.3. Χώροι Νηπιαγωγείων (1ο 2ο )

1200

 
   

9.2.4. Χώροι Παιδικών Σταθμών (1ο 2ο )

1200

 
   

9.2.5. Χώρος Λυκείου

800

 
   

9.2.6. Χώροι Κέντρου Υγείας

1100

 
   

9.2.7.Χώρος Παλαιού Γυμνασίου

700

 
   

9.2.8. Χώρος Δασονομείου

3000

 
   

9.2.9. Χώροι εισόδων Προσοτσάνης

1450

 
   

9.2.10.Χώρος Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων

1230

 
   

9.2.11. Χώρος Νεκροταφείων

1500

 
   

9.2.12. Χώρος εκκλησίας Αγ. Δημητρίου

400

 
   

9.2.13.Χώρος εκκλησίας Αγ. Ταξιάρχη

1000

 
   

9.2.14.Χώροι στο ποτάμι

1000

 
       

16710

         

Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ

10

10. Τ.Κ. Κοκκινογείων

   
   

10.1.Περιβάλλων χώρος τέως Κοινοτικού Καταστήματος

300

 
   

10.2.Είσοδοι Χωριού

1860

 
   

10.3. Χώροι πλατείας

150

 
   

10.4. Χώρος πάρκου κεντρικού

650

 
   

10.5. Χώρος παιδικής χαράς

215

 
   

10.6. Χώροι νεκροταφείων

400

 
       

3575

 

11

11. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ

   
   

11.1. Χώρος πάρκου κεντρικού

550

 
   

11.2.Είσοδοι Χωριού

400

 
   

11.3. Χώροι νεκροταφείων

300

 
       

1250

 

12

12. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΓΙΤΗ

   
   

12.1. Χώρος πάρκου πλατείας

400

 
   

12.2.Χώροι στο Μααρά (αλάνα, parking).

24500

 
       

24900

         

Τ.Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ

13

13.1. Χώροι πλατείας

580

 
   

13.2.Είσοδοι Χωριού

300

 
   

13.3. Χώροι νεκροταφείων

150

 
         

Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ

14

14.1. Χώροι πάρκων (και των τριών)

1340

 
   

14.2.Είσοδοι Χωριού

300

 
   

14.3. Χώροι νεκροταφείων (και των δύο)

600

 
         

Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ

15

15.1. Χώρος σχολείου

2000

 
   

15.2.Είσοδοι Χωριού

300

 
   

15.3. Χώροι νεκροταφείου

300

 
   

15.4. Χώροι πλατείας

150

 
         

Τ.Κ. ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

16

16.1. Χώροι πάρκων (και των τριών)

1000

 
   

16.2.Είσοδοι Χωριού

350

 
   

16.3. Χώροι νεκροταφείου

400

 
         

Τ.Κ. ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

17

17.1. Χώροι πάρκου

500

 
   

17.2.Είσοδοι Χωριού

250

 
   

17.3. Χώροι νεκροταφείου

250

 
         

Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

18

18.1. Χώροι πάρκου

200

 
   

18.2.Είσοδοι Χωριού

2000

 
   

18.3. Χώροι νεκροταφείου

300

 
         

Τ.Κ. ΠΥΡΓΩΝ

19

19.1. Χώροι σχολείου

500

 
   

19.2.Είσοδοι Χωριού

300

 
   

19.3. Χώρος γηπέδου 5X5

350

 
         

Τ.Κ. ΠΑΝ/ΤΟΣ

20

20.1.Είσοδοι Χωριού

250

 
   

20.2. Χώρος παιδικής χαράς

200

 
         

ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

   
         

ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

   
         

Με την εργασία προβλέπεται η συντήρηση (κούρεμα χλοοτάπητα, κλάδεμα θάμνων) του πρασίνου των πάρκων, πλατειών, νησίδων, αλσών και κοινόχρηστων εκτάσεων του Δήμου Προσοτσάνης καθώς και η συντήρηση και περιποίηση του πρασίνου στους δημοτικούς χώρους που παρεμβαίνει η υπηρεσία (Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, Σχολεία, ΚΑΠΗ κ.ά.), όπως οι χώροι αυτοί περιγράφονται αναλυτικά κατά θέση και εμβαδόν παραπάνω.

         

Η συντήρηση πρασίνου παρουσιάζει ιδιομορφίες που αφορούν στη διαχείριση φυτικού υλικού και πολλές εργασίες συντήρησης-περιποίησης εξαρτώνται από απρόβλεπτους παράγοντες όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, η συχνότητα χρήσης των πάρκων ανάλογα με την εποχή κ.ά. Επομένως η σειρά, ο τρόπος εκτέλεσης και οι επαναλήψεις των εργασιών θα καθορίζονται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο σε συνεργασία με τον ανάδοχο.

         

Οι επαναλήψεις στα κουρέματα επειδή μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, της ύπαρξης ή όχι συστήματος άρδευσης, την ποιότητα του χλοοτάπητα του κάθε χώρου, θα γίνονται σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και τον ανάδοχο.

         

Η εργασία περιλαμβάνει τη δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εργαστεί και των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν και θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση για όσες φορές χρειαστεί ώστε οι χώροι των πάρκων και του πρασίνου να παρουσιάζουν την πρέπουσα κατάσταση. Η χρονική διάρκεια της υπηρεσίας είναι τέσσερις (4) μήνες και ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του συμφωνητικού.

         

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος.

         

Η δαπάνη της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στις 23.997,12 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και βαρύνει τον Κ.Α. 35/6262.02 των εξόδων.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Είδος

Ποσότης

Τιμή Μον.

Αξία

ΦΠΑ

Σύνολο

Κούρεμα χλοοτάπητα με βενζινοκίνητη χλοοκοπτική μηχανή

362 στρ.

53,46

19.352,52

4.644,60

23.997,12

   

ΣΥΝΟΛΑ

19.352,52

4.644,60

23.997,12

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας η οποία θα γίνει δεκτή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στη διεύθυνση της έδρας του Δήμου : ΧΡ. ΣΑΚΑΡΗ 15, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΤΚ 66200 μέχρι την Τρίτη 16-04-2019.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με το έντυπο της οικονομικής προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα την παρ.7αγ του άρθρου 43 του ν. 4605/2019 , προς αντικατάσταση του Ποινικού Μητρώου, με την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

β. Φορολογική ενημερότητα της Εταιρείας

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας

δ. Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας.

Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5035/28.09.2018).


Εκτύπωση   Email