Δημοπρασία, προς εκμίσθωση, έκταση 21.000τμ στο αρ.3025 αγροτεμάχιο Προσοτσάνης

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνη

διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, προς εκμίσθωση, έκταση 21.000τμ περίπου (δυό τμήματα εμβαδού 12.352τμ το πρώτο και 7.908τμ το δεύτερο) επί του αρ.3025 αγροτεμαχίου Προσοτσάνης, σύμφωνα με την αρ.15/2017 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί , την ΤΡΙΤΗ 21-02-2017 , στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Προσοτσάνης και ώρα διεξαγωγής 11.00πμ-12.00πμ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50161 & 163, αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπ).  

 

 


Εκτύπωση   Email