Δημοπρασία για τη μίσθωση τεσσάρων (4) ιδιωτικών ακινήτων για να διαμορφωθούν σε χώρους στάθμευσης οχημάτων.

thyreos
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση τεσσάρων (4) ιδιωτικών ακινήτων τα οποία πρέπει να βρίσκονται στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης να είναι προσπελάσιμα σε δρόμο και να απέχουν από την πλατεία του Δήμου όχι πάνω από 500μ και να μπορούν να διαμορφωθούν σε χώρους στάθμευσης οχημάτων και η έκταση τους να είναι από 100τ.μ.ως 1.000τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης δηλαδή μέχρι την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης Ταχ.Δ/νση Χρήστου Σακάρη 15 Προσοτσάνη Τ.Κ. 66200 .

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 10% επί της προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της (τηλ. 2522350131 κ. Στεφανίδου).

 

Δείτε τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 


Εκτύπωση   Email