Δημοπρασία για τη εκμίσθωση έκτασης 21.000τμ του αρ.3025 αγροτεμαχίου Προσοτσάνης

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνης

διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, προς εκμίσθωση, έκταση 21.000τμ περίπου (δυό τμήματα εμβαδού 12.352τμ το πρώτο και 7.908τμ το δεύτερο) επί του αρ.3025 αγροτεμαχίου Προσοτσάνης, σύμφωνα με τις αρ. 29/2017 και 15/2017 αποφάσεις της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί , την ΠΕΜΠΤΗ 23-03-2017 , στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Προσοτσάνης και ώρα διεξαγωγής 11.00πμ-12.00πμ

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50161 & 163, αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπ).  


Εκτύπωση   Email