ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 
thyreos
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ »

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης,

Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο «Συμπληρωματική Προμήθεια Υλικών για Δίκτυα Ύδρευσης Δ.Ε. Προσοτσάνης ».

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00 (με τον ΦΠΑ) η οποία θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23-04-2015 , με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 11:00 π.μ. και ώρα λήξης την 12:00μ.μ.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμ. υπάλληλο Μαναρίδου Αλεξάνδρα στα τηλέφωνα 2522350152, φαξ:2522023322.

 

Δείτε τα σχετικά έγγραφα 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ

 

 


Εκτύπωση   Email