ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ «ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ»
ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ »

Ο Δήμος Προσοτσάνης Προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ». Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00€ (με τον ΦΠΑ) . Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 23-04-2015 , με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. Πληροφορίες για τη διακήρυξη μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπάλληλο Μαναρίδου Αλεξάνδρα και στα τηλέφωνα 2522350152, φαξ:2522023322.

 

Δείτε τα σχετικά έγγραφα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΜΕΛΕΤΗ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ


Εκτύπωση   Email