ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Διακηρύσσει ότι:

Προκειμένου να προβεί σε φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ενός (1) ιδιωτικού ακινήτου το οποίο πρέπει να βρίσκεται στην έδρα του Δήμου Προσοτσάνης πλησίον της κεντρικής πλατείας

Κ Α Λ Ε Ι

τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στην δημοπρασία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 8-05-2015.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης Ταχ.Δ/νση Χρήστου Σακάρη 15 Προσοτσάνη Τ.Κ. 66200 .

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 10% επί της προσφοράς.

Σε περίπτωση που δεν θα παρουσιαστεί κανένας μειοδότης στην αρχική δημοπρασία τότε αυτή θα επαναληφθεί σε επτά (7) ημερολογιακές μέρες υπολογιζόμενες από την ημερομηνία της αρχικής δημοπρασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Ο.Υ. (τηλ. 2522350152 κ. Μαναρίδου Αλεξάνδρα).

 

Δείτε τα έγγραφα

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 


Εκτύπωση   Email