Δημοπρασία για την εκμίσθωση του Δημοτικού Αναψυκτηρίου Αργυρούπολης

thyreos
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος του Δήμου Προσοτσάνη
διακηρύσσει ότι:
 
 
Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, προς εκμίσθωση, το ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, σύμφωνα με την αρ.46/2017 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης και την 3978/30-3-2017 αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου.
 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί , την ΤΡΙΤΗ 11-4-2017 , στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου Προσοτσάνης και ώρα διεξαγωγής 10.00πμ-11.00πμ .
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία και δημοτική ενημερότητα του συμμετέχοντα και του εγγυητή.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Προσοτσάνης (Τηλ: 25223-50161 & 163, αρμόδιος κ. Κουμουνδούρος Σπ).
 
 
 

Εκτύπωση   Email