Ανακοίνωση του Δήμου Προσοτσάνης για ανάθεση διοργάνωσης συναντήσεων έργου και δράσεων προβολής και δημοσιότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Θέμα: Ανακοίνωση του Δήμου Προσοτσάνης για ανάθεση διοργάνωσης συναντήσεων έργου και δράσεων προβολής και δημοσιότητας στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems» και ακρωνύμιο «BIO-INNOVATE».

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης συναντήσεων έργου και δράσεων προβολής και δημοσιότητας του Δήμου Προσοτσάνης στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems» και ακρωνύμιο «BIO-INNOVATE» που θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ολοκλήρωσή τους σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. Αναλυτικά, απαιτείται να εκτελεσθούν υπηρεσίες διοργάνωσης συναντήσεων έργου και δράσεων προβολής και δημοσιότητας του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την 8834/12-08-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Προσοτσάνης.

Δείτε το έγγραφο


Εκτύπωση   Email