Ανακοίνωση του Δήμου Προσοτσάνης για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης έργου, διοικητικής υποστήριξης και οικονομικής διαχείρισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: Ανακοίνωση του Δήμου Προσοτσάνης για την ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης έργου, διοικητικής υποστήριξης και οικονομικής διαχείρισης στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems» και ακρωνύμιο «BIO-INNOVATE».

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης έργου, διοικητικής υποστήριξης και οικονομικής διαχείρισης στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems» και ακρωνύμιο «BIO-INNOVATE» που θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 04/07/2021, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων που θα εγκριθούν για το έργο. Αναλυτικά, απαιτείται να εκτελεσθούν υπηρεσίες διοικητικής - γραμματειακής υποστήριξης και υπηρεσίες διαχείρισης του ανωτέρου έργου, σύμφωνα με την 8833/12-08-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Προσοτσάνης.

Δείτε το έγγραφο


Εκτύπωση   Email